Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Över 4 000 människor dör dagligen i tuberkulos, trots att stora framsteg gjorts de senaste 25 åren när det gäller behandling av infektionssjukdomen, enligt en ny rapport från Världshälsoorganisationen. Sammanlagt dog 1,5 miljoner människor i tbc förra året.

Spridningen av antibiotikaresistenta varianter av tbc oroar mest. Dessutom behövs bättre vårdmöjligheter för de sjuka, konstaterar WHO.

”Antalet dödsfall i tbc är oacceptabelt högt. Med rätt diagnos och behandling skulle nästan alla bli friska”, heter det i rapporten.

Över hela jorden insjuknade 9,6 miljoner personer i sjukdomen förra året. Tolv procent av dem var hiv-positiva. Mer än hälften av fallen kommer från Kina, Indien, Indonesien och Pakistan.

Tbc, betraktad som en av världens dödligaste sjukdomar, orsakas en bakterie som i första hand angriper lungorna. Men även njurar, ryggrad och hjärna kan drabbas.

TT