Annelie Nordström. Foto: Annika af Klercker

– Det känns som att det bara ligger om hörnet att människor skadas i de dåd som riktas mot boendena, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström. Foto: Annika af Klercker

Attentaten mot flyktingboenden innebär en stor risk för många av Kommunals medlemmar.

Den senaste veckan har bränder och hot mot asylboenden runtom i landet förekommit dagligen. Migrationsverket beslöt i onsdags att hemlighålla adresserna för nya boenden, och Kommunal har startat en särskild kampanj för att få veta mer om hot och våld och andra arbetsmiljörisker för dem som arbetar på boendena.

– Det är både de nyanländas och våra medlemmars väl och ve i vardagen det handlar om. Det är våra medlemmar som är de som står längst fram och tar emot dem som kommer hit för att de måste fly från krig och andra faror, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Hon är mycket kritisk till att Sverige­demokraterna har lagt ut adresser till nya asylboenden på nätet, samtidigt som dåden mot boendena ökar.
– Att ett politiskt parti som kräver andras respekt gör på det sättet är ett missbruk av vårt transparenta system. Det känns som att det bara ligger om hörnet att människor skadas i de dåd som riktas mot boendena.

Arbetsmiljöfarorna har kommit i andra hand på många boenden, och Kommunal försöker nu stötta sina medlemmar på de många snabb­öppnade boendena med en specialriktad kampanj. I veckan som gick skickade förbundet ut ett mejl med arbetsmiljöinformation till alla sektioner, för vidare befordran till de medlemmar som flyttats till eller nyanställts på flyktingboenden.

Dåden och hatbrotten oroar Kommunal, inte bara som fara för de människor som flytt och för personalen på asylboendena. I förlängningen är de också ett hot mot många andra av förbundets grupper, som anställda i sjukvård, skolor och barnomsorg. Hatbrottet mot skolan i Trollhättan var ett exempel.

Annelie Nordström varnar också för att många av de beslut som fattas kring nya boenden och regler för asylmottagandet är kortsiktiga och inriktade på att vi just nu hanterar en tillfällig topp av flyktinginvandring.

– Alla fakta om klimatkris, krig, fattigdom och nöd i världen talar för att att det här är början på en större folkomflyttning. Vi måste inrätta vårt samhälle så att vi förblir ett land dit folk kan fortsätta att fly.