02 Seko

Utanför Centralstationen i Stockholm deltog Sekofolk i en gemensam europeisk aktion mot den anorektiska bemanningen. Foto: Carl von Scheele

Behåll bemanning på tågen. Stoppa nedskärningarna. I dag demonstrerade Seko-medlemmar utanför Centralstationen i Stockholm mot SJ:s besparingar. Över stora delar av Europa genomfördes liknande aktioner.

– Vi vill skicka en tydlig signal till SJ:s företagsledning. Den har inte personalen med sig, utan sätter vinst före säkerhet, säger Elias Cataño, i klubben SJ Trafik.

På väg till jobbet i Stockholm mötte pendlare från kranskommunerna och grannstäderna tågpersonal i gula västar som delade ut flygbladet ”Stoppa nedbemanningen, behåll personalen på tågen”.

Men även i Danmark, Norge, Belgien, Luxemburg, Tjeckien och Schweiz genomfördes liknande aktioner. ETF, den europeiska transportarbetarfederationen, har startat en kampanj för att stoppa nedskärningarna av ombordpersonal på tågen.

Elias Cataño. Foto: Carl von Scheele

Elias Cataño. Foto: Carl von Scheele

För ett tryggt resande med god service måste personalen ombord finna kvar. Besparingar går emot målet om en miljövänlig järnväg med stor säkerhet.
– Vår allt sämre arbetsmiljö påverkar resandet. Allt färre ombord ska utföra allt fler arbetsuppgifter. Resenärerna kan inte vänta sig ett säkert resande längre, säger Elias Cataño.

Han arbetar själv på snabbtågen och har sett hur antalet ombord blir färre. I enstaka fall har tåget startat med endast en lokförare som enda personal ombord. Ibland är de lokförare och en enda ombordpersonalm som bemannar tåget.
– När X2000 infördes skulle det finnas en ombordpersonal i varje vagn. Nu har grundbemanningen minskats till två personer på hela tåget.

– SJ har en anorektisk organisation. Vi har höga sjuktal och ledningen gör alldeles för lite för att rätta till problemen. Nu har vi fått nog.

Morgonstressade resenärer tog emot flygblad som upplyste om ombordpersonalens arbetsuppgifter. Det handlar om säkerhet under själva resan, som vid av- och påstigandet eller vid nödsituationer när en evakuering är nödvändig, men också om att personalen är förtagets ansikte mot kunderna.

En viktig aspekt är att personalen har fått speciell utbildning för att serva funktionshindrade. EDF, det europeiska forumet för funktionsnedsatta, stöder den fackliga kampanjen. För dem är god service och tillgänglighet lika viktigt som för andra resande.