Martin Klepke webbledartopp

Äntligen riktas fokus på Stockholms ojämlika förlossning!

Men det krävdes en stark opinion och ett politiskt haveri, såväl från Alliansen som från Stockholms rödgröna opposition, för att klasskillnaderna slutligen skulle bli tydliga.

Det startade med att ledningen för kvinnoavdelningen på Södersjukhuset i Stockholm i förra veckans beslöt slå samman det resursstarka Södra BB och det betydligt fattigare Stora förlossningen.

Skillnaden i resurser är lätta att se, förlossningsavdelningarna ligger nämligen på varsitt våningsplan i samma byggnad och sjukhusledningens plan var att samordna deras resurser för större jämlikhet.

Men samtliga partier i landstinget satte sig omedelbart på tvären.

I en sällan skådad politisk förbrödring gick alla partier från KD till Vänsterpartiet samman – inte för att kräva mer resurser för det vanvårdade Stora förlossningen efter åratal av nedskärningar, eller för den delen mer resurser till några andra förlossningsavdelningar i länet heller, utan för att bevara privilegierna på resursstarka Södra BB.

Trots att Stora förlossningen på våningsplanet under i flera år i rad har fått betala vite till Arbetsmiljöverket för eftersatt arbetsmiljö var det inte prio ett för politikerna, inte heller för de rödgröna.

Prio ett var att ingen skulle få röra Södra BB.

Som Arbetets ledarsida har visat är de socioekonomiska skillnaderna stora mellan dem som förlöses på Södra BB och dem som förlöses på andra förlossningsavdelningar i regionen.

På Södra BB drivs en sammanhållen vård från mödravård till förlossning. De som tas emot bor huvudsakligen i Stockholms kommun. De utgör gräddan inom kultur, media och politik.

Det är ingen tvekan om att egenintresset här har överskuggat samhällets behov.

Att stoppa sammanslagningen blev därmed enkelt för landstingspolitikerna. På ett möte förklarade de att ledningen i annat fall fick gå.

Men dessbättre reagerade barnmorskor och undersköterskor.

Både SvT och annan media har nu haft belysande reportage från Stora förlossningen med uppbubblande kloakvatten, trasig belysning, havande kvinnor som får vända i dörren, föräldrar till för tidigt födda barn som skickas hem på grund av platsbrist, samtidigt som politikernas enda krav på sjukhusledningen var att inte röra Södra BB:s privilegier.

Socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Dag Larsson svarade att ”så här får det inte se ut” när SvT bad om en kommentar om de usla förhållandena på Stora förlossningen på SÖS.

Men alla partier har vetat detta i åratal. Det är ingen nyhet för någon politiker.

Varför har då Socialdemokraterna i Stockholm inte bombarderat media med information och krav på förbättringar av dessa missförhållanden?

Eller att all förlossningsvård i Stockholm åtminstone måste uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på god arbetsmiljö?

I stället bombarderade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i förra veckan media med budskapet om att Södra BB under inga villkor fick röras.

Det är uppenbart att Stockholms innerstadsvänster kraftigt har gått vilse i försvaret av sina egna privilegier.

Ingen tvivlar på att förlossningen på södra BB är bra, eller att bra vård bör spridas.

Men för partier med jämlik vård som en bärande ideologisk grund är det pinsamt när lokala politiker mer bryr sig om att bevara en privilegierad grupps förlossningsvård än att angripa Alliansens nedskärningar och prioriteringar och stå upp för en bra förlossningsvård till alla.

Tack vare barnmorskornas larm efter att politikerna förbjudit all förändring har diskussionerna breddats och sjukhusledningen vill nu hitta nya vägar mot en jämlik förlossningsvård.

Det ironiska är alltså att politikernas stopporder kan få motsatt effekt när nu klasskillnaderna så tydligt har uppenbarats, för uppenbart behövs en ordentlig diskussion om regionens och hela landets ojämlika vård och förlossningsvård.

Men då krävs att lokalpolitiker i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet står upp för sina partiers ideologi.