Förra året spenderade landets tio största kommuner 55 miljoner kronor på att köpa ut lärare och rektor, trots lärarbristen. Uppsala är den kommun som lagt överlägset mest på att bli av med lärare.

Sammanlagt har över 150 lärare köpts ut i de tio kommunerna. Ibland har det handlat om miljonbelopp, visar den granskning som Lärarnas Tidning gjort tillsammans med Svenska Dagbladet.

Varje utköp har i snitt kostat över 470 000 kronor i Uppsala, över 350 000 kronor i Göteborg och nära 270 000 kronor i Stockholm.

– Det är dålig hushållning med offentliga medel att göra sig av med kompetens på det här sättet, säger professor Roland Kadefors vid Göteborgs Universitet till Lärarnas tidning.

– Utköpen blir många gånger ett dyrt alternativ – både för arbetsgivare och för den enskild.

Granskningen av de båda tidningarna visar att många av de utköpta hade kunna jobba kvar som lärare med rätt stöd.

– Varje utköp som hade kunnat lösas på ett annat sätt är trist både ur den enskildes synpunkt och ur ett samhällsperspektiv när lärarbristen ökar, säger Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet till Lärarnas tidning.

Läs hela artikeln