Rehabilitering av personer med psykisk ohälsa fungerar inte. Målet att få fler tillbaka i arbete har inte uppnåtts med rehabiliteringsgaranti som funnits i sju år. Lägg ner den, eller gör om den, uppmanar Riksrevisionen regeringen i en granskning av systemet.

Hela sex miljarder kronor har satsat i den garanti som den borgerliga alliansregeringen införde 2008. Syftet var att förhindra sjukskrivningar och snabba på återgången i arbete för personer med mildare former av psykisk ohälsa, som stressrelaterade besvär.

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, var inte utformad utifrån de kunskaper som finns på området.
– Regeringen bör överväga att ändra rehabiliteringsgarantins utformning eller lägga ner den, säger riksrevisor Margareta Åberg i ett pressmeddelande från Riksrevisionsverket.
– Patienter drabbas när de får sen eller felaktig behandling som inte ökar chanserna för att de ska kunna börja arbeta igen. För samhället bidrar det till att kostnaderna för sjukfrånvaron fortsätter att öka.

I många fall får patienterna inte någon kvalificerad första psykologisk bedömning. Det leder till att vårdpersonal har svårt att avgöra om patienten bir hjälpt av de behandlingar som ryms inom vårdgarantin, konstaterar Riksrevisionsverket.

Kritik riktas också mot de långa väntetiderna, som kan vara mellan fyra månader och ett år.
Man kan heller inte avgöra om patienterna blir hjälpa av behandlingen eftersom garantin inte innehåller något krav på uppföljning.