DEBATT/REPLIK. Världen behöver mer hållbar mat och den svenska mjölkbonden är definitivt en del av lösningen, skriver LRF Mjölks Jonas Carlberg i ett svar till Svensk mat- och miljöinformation.

Var och en har rätt till sin åsikt, men det är inte detsamma som rätten att sprida osanningar. Nej, efterfrågan på mjölk och mjölkprodukter sjunker inte. Nej, det är ingen överproduktion av mjölk i Sverige. Nej, det går inte att odla vegetabilier på alla marker där det i dag går mjölkkor.

  • Efterfrågan på mjölk och mejeriprodukter är stabil. Den är faktiskt så stor att vi lätt skulle kunna producera mer mjölk och mejeriprodukter i Sverige – om det inte vore för importen. Billigare mejeriprodukter, framför allt ost och yoghurt, konkurrerar ut de svenska produkterna med hjälp av sitt lägre pris.
  • Mjölkkrisen har utlösts av Rysslands bojkott av europeiska livsmedel. På grund av högre kostnader för bättre smittskydd och högre djurvälfärd har svenska mjölkbönder sämre möjligheter än sina europeiska kollegor att möta krisen.
  • För att trygga livsmedelsförsörjningen i EU är allt jordbruk subventionerat, både mjölkproduktion och växtodling. Den absolut största delen av jordbruksstöden är arealbaserade och oberoende av vad du producerar – mjölk eller vegetabilier.
  • Om skolorna skulle byta ut mjölken mot växtdrycker skulle risken för näringsbrist öka markant. Redan idag får många barn i sig för lite näring i skolan.
  • Sammanställningar av samtlig internationell forskning på mjölk och hälsa visar att mjölkkonsumtion sätts i samband med ökad hälsa – inte minskad.
  • Svensk mjölkproduktion är klimatsmart. Enligt FN ger mjölkproduktionen i världen mindre än 3 procent av växthusgaserna. Svensk mjölk har 44 procent lägre utsläpp per kg mjölk än världsgenomsnittet.
  • Svenska mjölkkor är bland de friskaste i världen och svenska mjölkbönder använder minst antibiotika till sina djur i hela EU.

Vissa debattinlägg är svårare än andra att bemöta. Jandes och Pantics, Svensk mat- och miljöinformation, hör till dem eftersom deras argumentation bygger på halvsanningar och egna tolkningar. Vad de helt glömmer bort att berätta är att de företräder en organisation som förespråkar veganism och arbetar för att människan inte alls ska dricka mjölk, äta ost eller yoghurt. En organisation som verkar sträva efter att skapa sig en plats i debatten genom att angripa mjölken som livsmedel.

De tror att det går att byta ut mjölkbönder och kor mot havreåkrar och energiskog när sanningen är att mjölkproduktion ofta bedrivs på mark där det i princip bara växer gräs. Alternativet till svensk mjölk är inte grönsaker utan igenväxta hagar och ängar.

Jande och Pantic pratar om mjölklobbyn. Kanske är det dags att mynta begreppet veganlobbyn – som utan vare sig bevis eller fakta och med oseriös retorik gör sitt bästa för att svartmåla ett av våra baslivsmedel och de mjölkföretag som är motorn i landsbygdens ekonomi.

Den som på allvar vill bidra till ökad global hållbarhet behöver lyfta blicken, snarare än att odla konstlade konflikter. Världen behöver mer hållbar mat och den svenska mjölkbonden är definitivt en del av lösningen.

Jonas Carlberg
chef för LRF Mjölk