Martin Klepke webbledartopp

Södra BB blir kvar.

Efter protester från samtliga partier i Stockholms landsting drar ledningen på Södersjukhuset i Stockholm tillbaka sitt förslag att slå samman Södra BB med sjukhusets övriga förlossningsenheter.

Sammanslagningen skulle, enligt sjukhusledningen, säkra en mer rättvis fördelning av förlossningens resurser.

Men politikerna ville inte. Överheten gick samman och Södra BB blir kvar som fristående avdelning.
Att politiker aktivt griper in i enskilda beslut och detaljstyr verksamheter på det sätt som skett i fallet Södra BB är ovanligt.

Varför är då enigheten så stor bland alla politiska partier om att ingenting får röras just i frågan om Södra BB?

Tyvärr är det uppenbart att egennyttan för ett mindre antal person här har vunnit över en större nytta för flertalet.

Som Arbetets ledarsida tidigare har visat är den lilla förlossningsavdelningen Södra BB ensam om att med stora resurser kunna erbjuda en sammanhållen förlossningsvård för lågriskfödslar, samtidigt som det socioekonomiska gapet ökar mellan de familjer som kommer till Södra BB och de som slussas in på Stockholms övriga kvinnokliniker.

De som förlöses på Södra BB tillhör i högre utsträckning samhällets toppskikt när det gäller kultur, media och politik.

De bor betydligt oftare i Stockholms innerstad.

Och uppbackade med helsidor i landets största tidningar har samtliga politiska partier i Stockholms läns landsting beslutat att just här gå in med politisk detaljstyrning och förbjuda sjukhusledningen att genomföra sitt förslag på en mer rättvis fördelning av vårdresurserna.

Att Alliansens vilja att driva en klassutjämnande politik är låg har vi sett under år av Alliansstyre i Stockholm.

Men för de mer progressiva politiska krafterna borde den senaste veckans turer runt Södra BB på Södersjukhuset vara ett utmärkt tillfälle att lyfta fram de klasskillnader som finns. I stället har både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valt att ställa sig bakom Allianspartiernas upprop för fortsatta klasskillnader inom Stockholms förlossningsvård.

Det är verkligen inte snyggt.

Vänsterpartiet har åtminstone insett att det över huvud taget råder klasskillnader (se Vänsterpartiets debattartikel i Arbetet) även om denna insikt inte åtföljs av praktisk handling.

Socialdemokraterna nöjer sig med att pliktskyldigast kasta in några ord om att Alliansen borde satsa lite mer på lite vad som helst, medan de i sak sluter upp bakom Alliansens klasskiljande politik i frågan om Södra BB.

I media försöker nu barnmorskor och undersköterskor på Södersjukhusets andra förlossningsavdelning, på Stora Förlossningen som ligger på våningsplanet under Södra BB, få utrymme för att beskriva sin verklighet.

Det är en verklighet där nyförlösta kvinnor, som betydligt oftare kommer från hela regionen och inte bara från Stockholms innerstad, har sytts i skenet av mobiltelefoner då de fasta lamporna rasat samman. Där en kvinna med invandrarbakgrund bara veckan innan politikerna satte stopp för all förändring fick klippas upp i det enda rummet med fungerande dusch och där samtidigt en annan kvinna med en komplicerad förlossning fick lämna avdelningen direkt efter förlossningen eftersom det enda rummet med dusch var upptaget.

Och där sjukhusledningen sedan flera år tillbaka betalar ett årligt vite till Arbetsmiljöverket eftersom den utdömda undermåliga arbetsmiljön på Stora förlossningen aldrig åtgärdas.

Varför har vi inte sett någon partipolitisk storm och kampanj för att förbättra dessa förhållanden?

Varför har vi aldrig sett en politisk detaljstyrning där alla partier inklusive Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har krävt omedelbara förbättringar på den förlossning där arbetarklassens kvinnor oftare tas emot?

När sjukhusledningen ville ta med Södra BB:s resurser för att skapa större rättvisa tog det dock bara två dygn innan alla partiet stoppade förslaget och rungande sa ifrån om att ingenting får ändras när det gäller Södra BB:s särställning.

Det blir alltmer tydligt att den enda vägen för större rättvisa nu måste gå den fackliga vägen. Och i fredags beslöt LO-förbundet Kommunal och Vårdförbundet att tillsammans återigen skicka in en så kallad 6:6 a-anmälan om undermålig arbetsmiljö med begäran om att senast inom två veckor få svar på hur arbetsmiljön ska åtgärdas.

En facklig kamp för bättre arbetsmiljö för personalen blir därmed den enda vägen att också försöka förbättra förlossningen för de mindre bemedlade kvinnor som inte platsar på Södra BB.

Och eftersom inga av landstingets politiska partier verkar vilja gå vidare nu när Södra BB har räddats och alla hot mot privilegierna har undanröjts vill Arbetets ledarsida föreslå en julklapp från landstingets alla partier, inklusive Socialdemokraterna och Vänsterpartiet: skicka en pannlampa i present till alla i personalen på Stora förlossningen. Så inte arbetarklassens kvinnor ska behöva sutureras i ljuset från en mobiltelefon.

Läs också: