stress

På ungefär varannan arbetsplats gör arbetsgivaren för lite för att förebygga stress. Den slutsatsen drar Arbetsmiljöverket efter att ha inspekterat 1 600 arbetsplatser.

Stress och psykiska påfrestningar är numera det vanligaste arbetsmiljöproblemet i Sverige, visade Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsorsakade besvär” 2014. Under en tid har Arbetsmiljöverket haft särskilt fokus på stressen i arbetslivet, och i mars nästa år inför verket för första gången föreskrifter om organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö.

Stress har också varit temat för en kampanj som Arbetsmiljöverket nyss har avslutat med inspektioner av 1 600 arbetsplatser i några utvalda branscher.

Bland de 189 arbetsplatser som granskades inom hotell- och restaurangbranschen hade 123 arbetsplatser (65 procent) sådana brister i arbetsmiljöarbetet att verket kräver åtgärder. Av de 510 förskolor som besöktes under kampanjen får 287 stycken (56 procent) krav om åtgärder från Arbetsmiljöverket.

Motsvarande andel för tre andra branscher – juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, öppenvård och tandläkarmottagningar samt information och kommunikation – ligger strax under 50 procent.
– Det är allvarligt att många arbetsgivare inte jobbar mer aktivt med att förebygga stress med tanke på att ohälsan ökar stadigt inom det här området, säger projektledaren Britt-Marie Henriksson.
– Alla arbetsgivare är skyldiga att fånga upp risker för arbetsrelaterad stress på samma sätt som man undersöker andra risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

På förskolorna, den bransch där flest inspektioner gjordes, orsakas stressen ofta av att det inte finns tid att möta barnens och föräldrarnas behov, av personalbrist och av buller. Inom vårdsektorn är krånglande journalsystem en utbredd stressfaktor. En annan är personalbrist i kombination med ökat antal besök och fler äldre patienter.

Resultatet av kampanjen presenteras under fredagen, på den så kallade Arbetsmiljöriksdagen, en konferens som Arbetsmiljöverket arrangerar varje år. Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem inledde konferensen med att uttrycka sin sorg efter torsdagens knivattack på en skola i Trollhättan – en händelse som också kommer att bli ett ärende hos Arbetsmiljöverket.
– Jag är bedrövad, men inte förvånad. Jag hade länge väntat på en sådan händelse.