Hon beskriver det som en stor utmaning för Sverige och hyllar alla insatser som görs av civila och myndigheter.
– Sverige ställer upp och samlar sig i ett svårt läge. Och då behöver man kanske också exceptionella åtgärder, säger Johansson.

Det politiska Sverige har samlat sig när det behövs för landet, säger hon. Syftet med åtgärderna är att skapa ordning och reda och dämpa kostnadsutvecklingen, framhåller hon och understryker att Sverige ska stå upp för asylrätten.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) framhåller att det är en bred överenskommelse som skapar stark parlamentarisk grund.
– Det handlar om 21 konkreta punkter kring en lång rad frågor. Vi har kommit längre än vad många trodde att vi skulle göra. Kanske litet längre än vad vi själva trodde, säger Johansson.

Han lyfter särskilt fram att det finns en lagstiftning som innebär att alla kommuner ska vara med och dela på ansvaret samt ökade resurser till kommunerna.

Moderaternas talesperson Elisabeth Svantesson (M) framhåller att det varit självklart för Moderaterna att ta ansvar.
– Jag vill understryka att vi haft konstruktiva diskussioner. För oss moderater har frågan om tillfälliga uppehållstillstånd och skärpta försörjningskrav samt att sänka trösklarna för jobb varit centrala, säger hon.

Magda Rasmusson (MP) säger att frågan om tillfälliga uppehållstillstånd varit svårast. Anledningen till att MP ändå gick med på det är att barnfamiljer och ensamkommande barn undantas. Centerns Johanna Jönsson (C) understryker vikten av lagliga vägar till EU och att människor inte bara ska komma till Sverige utan också lättare få jobb.
– Det här kommer inte att lösa allt, men det kommer att göra situationen lättare, säger hon.

Folkpartiets Erik Ullenhag (FP) säger migrationspolitiken måste stramas upp på ett par punkter och aningen mer lik övriga länders. Han nämner tillfälliga uppehållstillstånd och skärpta försörjningskrav. Samtidigt ökas antalet kvotflyktingar.
– Jag är stolt över att vi lyckats få en bred överenskommelse och att vi lyckats fatta svåra beslut, säger han.

Kristdemokraternas gruppledare Andreas Carlsson (KD) säger att KD drivit på för en politik med både hjärta och hjärna.
– Därför behöver vi åtgärder som minskar trycket på flyktingmottagningen, säger han och framhåller särskilt tillfälliga uppehållstillstånd.

Överenskommelsen innebär också ökade försörjningskrav för anhöriginvandring. Kommunerna ska också få tio miljarder kronor extra i en engångssumma under 2015, varav 200 miljoner ska gå till civilsamhällets organisationer. Tillfälliga lättnader i plan- och byggregleringen ska genomföras för att bostäder ska kunna byggas snabbare.

Totalt innehåller uppgörelsen 20 punkter, bland annat snabbare handläggningstider av asylansökningar och att personer som fått avvisningsbeslut ska skickas hem snabbare, bland annat för att frigöra fler boendeplatser.

Dessutom ska lagliga vägar för att söka asyl för flyktingar utanför EU utredas. En av punkterna handlar om att skapa fler platser i skolan, till exempel genom att olika dispenser beviljas, som för distansundervisning. Även friskolor ska få ta emot flyktingbarn. Uppgörelsen innehåller även ett förslag från Folkpartiet för att få fram fler lärare.

När det gäller att underlätta för flyktingar att få jobb så har partierna kommit överens om att utvidga rut-avdraget med trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster. Utvidgat rut har drivits av både allianspartier och Miljöpartiet.

Vänsterpartiet, som också deltagit i diskussionerna, valde att hoppa av överenskommelsen. De skriver i ett pressmeddelande att regeringen valt bort partiet och beklagar att de i stället prioriterat en uppgörelse med Moderaterna.