Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

STOCKHOLM 20151014 Personal frÂn polis, migrationsverket och frivilligorganisationer mˆter upp tÂget som anl‰nder till Stockholm frÂn Malmˆ/Kˆpenhamn. Varje timme kommer nya skaror med flyktingar med detta tÂg. De nyanl‰nda hj‰lps med mat, medicin och registrering. Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10080

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Mellan 140 000 och 190 000 asylsökande väntas komma till Sverige under 2015. Det är mer än dubbelt så många som Migrationsverket räknade med i somras. Myndigheten påpekar att prognosen är väldigt osäker.

– Vi konstaterar att den nuvarande flyktingsituationen saknar motstycke i modern tid. Vi ser bilder på människor som bokstavligen vandrar från Grekland, över Balkan och Tyskland och mot Norden. Fler än någonsin söker asyl i Europa, men det finns ingen gränskontroll och ingen exakt siffra, säger Anders Danielsson på Migrationsverkets presskonferensen.
– Det har uppstått en flyktingkorridor via Grekland och in i Europa och Sverige påverkas, fortsätter han.

29 000-40 000 av årets asylsökande är ensamkommande barn. 2016 ligger beräkningarna på mellan 100 000 och 170 000 asylsökande, varav 16 000-33 000 är ensamkommande barn.
– EU:s och enskilda medlemsstaters agerande kommer att ha en avgörande betydelse för hur många asylsökande som når Sverige framöver, säger Merjem Maslo, omvärldsanalytiker på Migrationsverket.

De nya siffrorna kommer finansdepartementet, kommunalråd och rektorer runt om i landet att titta noga på och omsätta siffrorna i sina verksamheter. Vad innebär dubbelt så många asylsökande för statens kostnader? Hur många fler boenden ska ordnas fram? Hur många fler lärare kommer att behövas? Socialsekreterare?

Senare under torsdagen träffar regeringen oppositionspartierna, förutom Sverigedemokraterna, för att försöka enas om en flyktingöverenskommelse.

TT