En bilist i Umeå ville veta namnet på den parkeringsvakt som utfärdat en parkeringsbot.

Nej, sa det kommunala bolaget Umeå parkerings AB. Bilisten överklagade.

Nej, sa kammarrätten i Sundsvall med motiveringen att vakten riskerade hot eller ”annat allvarligt men”.

Nu går högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen, mot det beslutet. Namnet på parkeringsvakten ska lämnas ut.

Ett kommunalt bolag där personalen kan fatta rättsliga beslut är att jämställa med en myndighet, resonerar domstolen. Och ”ett grundläggande krav vid myndighetens beslutsfattande är att den ansvarige beslutsfattaren inte är anonym”.

Sekretess finns för myndigheter där personalen riskerar att utsättas för våld eller lida allvarligt. Den omfattar dock inte namn på en ansvarig beslutsfattare, vilket alltså parkeringsvakten anses vara.

Tidigare i veckan beslutade det kommunala bolaget Borås kommun parkerings AB att sluta patrullera helt i stadsdelen Norrby, efter att ha utsatts för hot och i somras även beskjutning.