STOCKHOLM 20141017 En kvinna stÂr vid ett hˆj- och s‰nkbart skrivbord och jobbar Foto: Henrik Montgomery / TT / kod: 10060

Foto: Henrik Montgomery/TT

Gärna högre lön, men först lite uppskattning för utfört arbete, tycker anställda enligt en rad undersökningar. Uppskattning fortsätter dock att vara en bristvara i arbetslivet, visar en ny enkätundersökning som tidningen Arbetsliv gjort bland sina läsare.

Nästan alla tillfrågade läsare, totalt 1 272 personer, som svarat på tidningens enkätundersökning om återkoppling och uppskattning i arbetet, tycker att uppskattning på jobbet är viktigt. Ändå svarar var femte att de sällan eller aldrig får det. Drygt hälften säger att de får uppskattning ibland och var fjärde att de ofta får uppskattning.

Av de som trots allt får uppskattning på jobbet är det mer vanligt att den kommer från kollegor eller kunder än från chefen. 42 procent får uppskattning av kollegor, 29 procent från kunder och 26 procent från chefen.

Arbetsliv ges ut av arbetsmiljöorganisationen Prevent, som ägs av arbetsmarknadens parter. Tidningen delas ut kostnadsfritt till chefer och skyddsombud sex gånger per år.