STOCKHOLM 20150818 Bussar och passagerare p bussterminalen vid Slussen i Stockholm Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10080

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ökad stress, fler resenärer och växande problem med framkomligheten på busslinjerna. Det är några av orsakerna bakom att både sjukskrivningar och konflikter ökar bland personalen på Keolis i Stockholm, tror Stephan Gard, skyddsombud för Kommunal vid Söderhallen, en av Keolis depåer i Stockholm. Men han vill veta mera.

– Vi begärde en psykosocial skyddsrond av arbetsgivaren för ett år sedan. Först lät det som om det skulle komma till stånd, men sedan växte det och skulle göras på alla depåerna – och det tyckte vi var bra. Men nu i slutänden har man ändrat sig och bestämt att i stället lägga på några frågor i en medarbetarenkät – det databaserade frågeformuläret Respons.

Det kommer inte att ge samma resultat som en riktigt skyddsrond, tror Stephan Gard, bland annat eftersom det måste göras från en dator, och därmed ofta på fritiden.

Han har därför skickat en anmälan till Arbetsmiljöverket, och hoppas på att ett ingripande därifrån ska leda till att en skyddsrond till sist ska komma till stånd.