STOCKHOLM 2015-10-15 Partiledare Jimmie ≈kesson vid torsdagens presskonferens med Sverigedemokraterna p riksdagens presscenter i Stockholm. Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090

Foto: Claudio Bresciani/TT

ARBETET DEBATT: Under torsdagen krävde Sverigedemokraterna återigen en folkomröstning om invandringen. Gunilla Andersson Nätverket för Gemensam Välfärd svarar på utspelet med ett öppet brev till Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

Jimmie Åkesson, du har utsett dig själv till ”folkets röst” och kräver en folkomröstning om invandringen. Du är upprörd över att folkhemmet hotas. Jag vill vänligt men bestämt upplysa dig om att du är ute på hal is.

För det första visar en alldeles färsk undersökning (DN/Ipsos) att 64 procent av svenska folket antingen vill ta emot fler flyktingar eller är nöjda med dagens flyktingmottagning. 30 procent vill minska antalet och 6 procent vet ej. Alltså skulle medmänskligheten segra i en folkomröstning. Inte SD.

För det andra har du kommit på kant med svenska folket även när det gäller synen på riskkapitalisternas framfart i välfärden. Trots att sju av tio medborgare vill ha ett stopp för vinst i välfärden väljer du att stödja Alliansens linje om att låta privata företag fortsätta plocka ut vinster ur skattefinansierad vård, skola och omsorg. Inte nog med det. Du har 60 procent av dina egna SD-väljare emot dig i den frågan.

Vad som blivit uppenbart för de flesta av oss medborgare är nämligen att vi inte behöver riskkapitalisterna. Det är de som behöver oss. Avgörande för att välfärden fungerar är alla undersköterskors, sjuksköterskors, läkares, lokalvårdares, förskollärares och lärares dagliga arbetsinsats samt alla medborgares vilja att betala skatt.

Riskkapitalisterna cashar in våra skattepengar och trollar sedan bort vinsten via lämpligt skatteparadis, så att de slipper betala bolagsskatt i Sverige. De är helt enkelt inte intresserade av att bidra till det gemensamma.

Det har kommit till min kännedom att det är de privata välfärdsföretagens lobbyister som ”hjälpt” SD att ta ställning i vinstfrågan. Det ser inte bra ut, Jimmie Åkesson, men det är aldrig för sent att ändra sig. Nästa år ska riksdagen fatta beslut om vinst i välfärden. Då kommer SD:s röster att avgöra frågan.

Bättre vore förstås att låta frågan om vinst i välfärden avgöras av medborgarna i en folkomröstning. Eller hur? För övrigt skaver det betänkligt när du och ditt parti gör er till folkhemmets försvarsadvokater. Jag undrar försynt vilka sverigedemokrater som byggde folkhemmet och vilka förslag SD har idag för att stärka solidariteten och jämlikheten som är folkhemmets grundvärderingar

Men visst finns det anledning till oro. Idag har i stort sett alla världens länder problem med att finansiera välfärden. Skatteflykten orsakar stora hål i välfärden. Sverige och andra EU-länder förlorar årligen 9000 miljarder kronor på grund av skatteflykten. Det är mer än vad samtliga EU-länder satsar på sjukvård. Skatteflykten från fattiga länder är större än det totala internationella biståndet.

Vi har inte råd med skattesmitare. Inte Sverige, inte Europa och definitivt inte de fattiga länderna. Om världens politiker är intresserade av att garantera sina medborgare en fungerande välfärd måste de komma överens om ett internationellt regelverk som sätter stopp för skatteflykten.

Det är nog lika bra att världens länder börjar öva sig på samarbete, för annars blir det riktigt knepigt framöver. Enligt UNHCR kommer det år 2050 att finnas uppemot en miljard klimatflyktingar – om vi inte får bukt med klimatskrisen. Bästa sättet att hindra en ännu större flyktingkris än dagens är med andra ord att vi kommer överens om hur vi ska lösa klimatkrisen.

Resurser finns till både omfattande klimatinvesteringar och välfärd i alla länder. Problemet är bara att resurserna är extremt ojämlikt fördelade. Den rikaste procenten av jordens befolkning äger mer än de resterande 99 procenten tillsammans. Demokratiska beslut kan ändra på den saken. Frågan är bara om det finns politiker som kan och vill se ett globalt folkhem.

Hursomhelst föreslår jag att du inledningsvis tar itu med de ledande SD-representanter som gjort sig skyldiga till grova skattebrott. Det vore i alla fall en lovvärd insats för den svenska välfärden.

Vänliga hälsningar,
Gunilla Andersson, Nätverket för Gemensam Välfärd