Martin Klepke webbledartopp

”Det går inte att skattesänka sig till högre kompetens. Däremot är det väldigt lätt att skattesänka sig till lägre kompetens.”

Stefan Löfvens ord från riksdagens partiledardebatt speglar tydligt skillnaden mellan socialdemokrater och moderater.

Moderaternas föreslagna skattesänkningar jämfört med den rödgröna budgeten ligger på 64 miljarder kronor. Det motsvarar kostnaderna för 42 000 sjuksköterskor och 45 000 grundskolelärare.

Eller, för att återigen jämföra med kompetens, det motsvarar med råge kostnaderna för samtliga universitet och högskolor, inklusive hela studiestödssystemet.

Den fråga som Jonas Sjöstedt (V) ställde till Anna Kinberg Batra under partiledardebatten är alltså i högsta grad relevant: Vilka nedskärningar i åldringsvård och på fritidshem ska Moderaterna genomföra för att bekosta sina skattesänkningar?

Som alla politiker borde veta finns det ju aldrig en fri lunch i ekonomin. Det är alltid någon som betalar, med jobb eller med att komma försent till jobbet för att tågen står stilla.

Däremot kan ekonomisk tillväxt skapas genom satsningar på utbildning, infrastruktur och bostäder. Det är sådana satsningar som underlättar för arbetslösa att få jobb.

Det vill säga allt det som Alliansen har försummat.