STOCKHOLM 20150807 Fackfˆrbundet IF Metall Foto Bertil Ericson / TT / kod 10000

Foto: Bertil Ericson/TT

LO-facken Metall och Handels för sedan i våras förhandlingar med arbetsgivarorganisationer om lättnader i lagen om anställningsskydd (las), vilket Arbetet rapporterat om. Bakgrunden är arbetsgivarnas skärpta kompetenskrav och den ökande användningen av visstidsanställda och bemanningsföretag, skriver Dagens Nyheter.

Förhandlingarna gäller framför allt en snabbare uppsägningsprocess under anställningens första två till tre år, erfar DN. Fackens motkrav är dels att inhyrda ska erbjudas fast jobb efter ett år hos samma kundföretag.

Det andra kravet är att äldre anställda får fördubblad uppsägningstid. Facken vill att den blir arbetsbefriad och ska användas för utbildning inom ett bristyrke.

Om parterna blir överens kommer de att vända sig till regeringen för att göra alla delar av las förhandlingsbara och be om statliga pengar för en gemensam utbildningssatsning.

Läs mer: Industriparter öppnar för större reform av las