STOCKHOLM 20150507 : LO,TCO och Saco bildar bistÂndsorganisationen Union to Union. Eva Nordmark, ordfˆrande TCO. Foto: Maja Suslin / TT / Kod 10300

Foto: Maja Suslin/TT

Unga politiker har ofta mycket låga kunskaper om kollektivavtal och den svenska partsmodellen. Sedan sju till åtta år har TCO regelbundet försökt reda ut missförstånd i en satsning mot unga makthavare. – Många upplever en wow-känsla när de förstår hur modellen fungerar, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

När TCO-basen talade på den pågående Unionen-kongressen i Göteborg lyfte hon fram organisationens uthålliga arbete med att fostra en ny generation till anhängare av den svenska modellen där parterna i förhandlingar avgör villkoren i arbetslivet, inte politikerna genom lagstiftning.
– Kunskaperna om kollektivavtal är väldigt låga. Ju mer man vet, desto mer positiv blir man till partsmodellen. Vi ser hur viktigt det är med kunskaper.
– När vi inledningsvis tog upp detta trodde många att lagstiftningen låg bakom de nya lönerna varje år. De kände inte till att det sker via avtal, säger Eva Nordmark till Arbetet, men hon tror ändå att unga politiker som är samhällsengagerade känner till mer om hur systemet fungerar än övriga unga.

Det kan också skilja en del i synen på den svenska partsmodellen beroende på vilket politiskt ungdomsförbund som de unga tillhör.
– Men generellt sett har de som vi träffat en positiv inställning till modellen. Det är viktigt att säkra dess framtid när den ibland utmanas, inte minst från europeiskt håll där man löser mycket via lagstiftning.

I mötena med de unga makthavarna för man också en dialog om vilka utmaningar och behov de ser för den svenska partsmodellen. TCO har kontakter med riksdagspartiernas ungdomsförbund och studentorganisationer, förutom sverigedemokraterna. Organisationen vänder sig också till andra unga opinionsbildare och har tagit fram ett underlag på 400 personer. Dessutom publicerade man förra året en lista över de 100 viktigaste unga makthavarna.

TCO har registrerat många olika typer av kunskapsluckor, som att många unga inte såg  skillnader mellan politiska partier och fackliga organisationer. De unga hade också förutfattade meningar som att facket aldrig ville arbetsgivarnas väl.

Djupare kunskaper om arbetslivets villkor saknades också, till exempel att känna till skillnaden mellan lagstadgade semesterdagar och avtalade dagar. Många kände inte heller till hur avtalspensioner kompletterar den statliga pensionen.

I kampanjen har TCO också vänt sig till allmänheten och satsat en enorm summa för att nå ut. De prisbelönta Youtube-filmerna ”Like a Swede” och ”Business like a Swede” har haft stort genomslag. Den senare har över 700 000 visningar. Enligt tidningen Arbetsvärlden har TCO satsar 7 miljoner kronor på produktionen av den. I summan inkluderas även arbetat med att ta fram listan på de 100 viktiga unga makthavarna.

Det här innebär att TCO betalat ca 10 kronor för varje titt på filmen. En annons i någon av de stora morgontidningarna skulle ha kostat ca 50 öre per nådd läsare, och annonser i facklig press skulle ha kostat kring hälften av detta per nådd läsare.

I början av nästa år lanserar TCO fortsättningen av sin kampanj mot unga makthavare.