I en debattartikel på tisdagsmorgonen på Kommunalarbetets webbsajt, förklarade borgarrådet att all användning av allmän visstid och andra otrygga anställningar ska fasas ut.– Jag är stolt över budgeten där vi lägger fast dessa riktlinjer. Det är en tydlig signal om att organisera verksamheten på andra sätt, till exempel genom höjd grundbemanning. Vi vet att korttidsfrånvaron ligger på 2 procent säger hon till Arbetet.

Clara Lindblom har själv erfarenhet av otrygga anställningar från arbete i handikappomsorgen. Hon har levt med osäkerheten att inte veta när man ska jobba eller hur mycket pengar som kommer in på lönekontot vid månadens slut.
– Allmän visstid är inte bra för arbetstagarna och inte heller bra för verksamheten. Nu hoppas jag att vårt beslut ska bidra till hög personaltäthet. Stockholms stad är en av landets största arbetsgivare. Det här ska vara ett gott exempel, säger hon.

Stockholms kommun har 40 000 anställda. Allmän visstid finns till stor del inom äldreomsorgen och förskolorna. Där bedömer Clara Lindblom att det är relativt enkelt att fasa  ut anställningsformen, men att det kan ta längre tid i andra verksamheter.

I debattartikeln tar Clara Lindblom också upp att även de som i framtiden blir anställda som vikarier eller på någon annan form av visstid ska ha rätt till heltid. Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm (S+V+Fi) har redan infört rätt till heltid för tillsvidareanställda. På ett halvår har de som jobbar ofrivillig deltid minskat med 30 procent, skriver hon i Kommunalarbetaren.

Hon uppmanar också andra kommuner, inte minst de med vänstermajoritet, att följa Stockholms exempel.

Läs debattartikeln i sin helhet här.