arbetsformedlingen
Foto: TT

Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen var 360 000 personer i september. Medan nivån på antalet inskrivna inrikes födda har minskat med nära 20 000 på ett år, har den ökat med 17 000 bland de utrikes födda. De utgör snart hälften av alla inskrivna.

Arbetslösheten i de båda grupperna skiljer sig också åt starkt. Bland inrikes födda ligger den på 4,6 procent, medan den relativa arbetslösheten bland utrikes födda ligger över 21 procent. Men även bland de utrikes födda sker naturligtvis en omsättning när inskrivna får arbete. Under september fick 9 000 av dem jobb och bland dem var det nästan 3 000 som var lågutbildade och saknade gymnasiekompetens.
– Poängen är att det finns ett flöde ut till arbete och att inte alla får jobb med stöd, säger Mats Wadman.

Gruppen utrikes födda på Arbetsförmedlingen består personer med uppehållstillstånd som antingen är nyanlända eller tillhör gruppen anhöriginvandring med. Anledningen till att gruppen ökar är att inflödet är mycket större än antalet som får jobb.
– Det tar också tid att komma i arbete. Den nyanlända kan behöva få sina kunskaper validerade, gå en kompletterande utbildning plus läsa SFI. Deras sträcka till arbete är mycket längre än till exempel den inrikes födda akademikern som kommer till oss och får jobb ganska snabbt, säger Mats Wadman.

7,8 procent var öppet arbetslösa i september. Av dem deltog  3,6 procent i program med aktivitetsstöd.