Nätverket Schyst Resandes granskning av ett antal svenska charterhotell på turistorten Alanya visar på missförhållanden för de anställda.  Foto: Colourbox

Nätverket Schyst Resandes granskning av ett antal svenska charterhotell på turistorten Alanya visar på missförhållanden för de anställda.  Foto: Colourbox

ARBETET DEBATT. Anställda på turkiska hotell i turistorten Alanya har undermåliga arbetsvillkor och motarbetas när de vill organisera sig fackligt. Hotell och Restaurangfacket, Unionen och Union to Union riktar en uppmaning till resebolagen för att minimikrav ska tillgodoses.

Nyligen visade nätverket Schyst Resandes granskning att anställda på ett antal turkiska hotell i turistorten Alanya har undermåliga arbetsvillkor, där den som går med i facket riskerar att bli av med jobbet. Resultatet är lika nedslående som i den granskning vi gjorde för tre år sedan vilket innebär att svenska charterbolag ställer för låga krav på förbättringar.

Oroväckande nog råder missförhållanden även på hotell med hållbarhetsmärkningen Travelife. Märkningen Travelife ägs av den brittiska branschorganisationen för reseföretag.

Det hotell eller den semesteranläggning som får certifiera sitt hotell inom Travelife har krav på sig att ge anställda schysta arbetsvillkor, engagera sig i lokalsamhället och ha ett hållbart miljöarbete.  De svenska researrangörerna Apollo, Fritidsresor och Ving framhåller gärna Travelife som en viktig del av sitt sociala och miljömässiga ansvarstagande.

Men hållbarhetscertifieringen Travelife har ett tunt innehåll i praktiken, visar vår granskning av tio hotell. När vi intervjuat hotellarbetarna uppger en majoritet att de inte klarar av att försörja sin familj på lönen. Hotellstädare, varav de flesta är kvinnor, tjänar bara den turkiska minimilönen på cirka 2 900 kronor i månaden. Hälften av de intervjuade säger att de inte får någon övertidsersättning, vilket strider mot turkisk lag. De anställda utsätts för grova kränkningar av sina sociala och fackliga rättigheter. Många arbetsgivare motarbetar facklig organisering. På sju av tio hotell säger de anställda att de skulle bli avskedade bara de gick med i en fackförening.

De svenska researrangörerna Apollo, Fritidsresor och Ving dominerar den svenska chartermarknaden med marknadsandelar på mellan 20 och 30 procent vardera. I makt av sin storlek skulle dessa resebolag kunna ta ett större ansvar för arbetsmässiga och miljömässiga förhållanden.

Vi lyfte fram problemen på sju av dessa hotell för ett par år sedan, men resebolagen har inte agerat. Det strider mot FN:s ramverk som slår fast att företag har ett ansvar för att förbättra situationen för arbetarna. En hållbarhetsmärkning som Travelife måste också hålla måttet i praktiken. Schyst Resande rekommenderar ett antal åtgärder för att komma åt problemen i Alanya:

• Researrangörerna måste omedelbart se till att åtminstone lokala minimikrav och lagar följs, vilket gäller alla hotell och underentreprenörer som har Travelifes märkning.

• Vi vill se bolagen göra en grundlig analys av vilka kränkningar av mänskliga rättigheter som pågår på hotellen. Sedan måste företagen prioritera arbetet med att se till att anställda får sin rätt att organisera sig fackligt.

• Charterföretagen måste ha strategier för hur arbetare ska kunna få löner att leva på och sätta en tidsplan för detta.

• Ving, Apollo och Fritidsresor måste ha en dialog med de lokala fackföreningarna och den globala paraplyorganisationen IUL, som organiserar arbetare inom jordbruks- livsmedels- och hotellsektorn.

Alla företag som säljer resor skulle kunna underlätta för kunderna att välja hotell med schysta villkor. Men i dag är det svårt att söka efter hotell med hållbarhetsmärkningar på reseföretagens hemsidor. För många konsumenter skulle den informationen vara lika önskvärd som om hotellet hade pool eller havsutsikt. Som enskild konsument är det svårt att ställa krav på att hotellarbetare ska få en lön att leva på och att de får rätt att vara med i facket. De stora charterbolagen har däremot den makten i sin hand.

Pim van Dorpel
Vice ordförande, Hotell- och restaurangfacket

Peter Hellberg
Vice ordförande, Unionen

Kristina Henschen
Kanslichef, Union to Union