Peter Jeppsson tar över vice vd-posten i Svenskt Näringsliv. Foto: Henrik Montgomery

Lönehöjningarna i industrin måste styra påslagen på hela arbetsmarknaden. Avsteg från industrinormen är farliga. Det säger Peter Jeppsson, som efterträder Christer Ågren som vice vd för Svenskt Näringsliv och blir en av Avtalssveriges mest betydelsefulla personer.

Rollen som vice vd innebär ansvar för avtalsfrågor i arbetsgivarnas centralorganisation Svenskt Näringsliv. Peter Jeppsson börjar sitt jobb hos Svenskt Näringsliv i inledningsskedet av en stor avtalsrörelse, som sätter i gång på allvar efter nyår. Han hoppas att resultatet av förhandlingarna i första hand ska stärka företagens konkurrenskraft.
– Vi känner av efterdyningarna av en lågkonjunktur. Problemet är att det inte finns något krismedvetande hos facken eller i samhället.

Det visar sig enligt honom i att facken vill utgå från Riksbankens inflationsmål på 2 procent när de nya lönerna ska bestämmas, och att de pratar om reallöneökningar.
– Vi har haft större löneökningar än vad vi kunnat kosta på oss och det lider vi av nu. Sammantaget är utrymmet för kostnadsökningar begränsat.

Stommen i avtalsrörelsen måste bli industrins löneöverenskommelse, som i sin tur ska utgå från att stärka företagens internationella konkurrenskraft. Och även om Peter Jeppsson kan se att allt fler delar av näringslivet blir internationellt konkurrensutsatta – eftersom att varken handeln, hotell- och restaurangsektorn, tjänstesektorn, byggsektorn eller transportsektorn längre är rena hemmamarknader – vill han inte ändra på industrins märkessättning.
– Utfallet blir inte perfekt men det är det mest relevanta sättet att sätta märket än så länge. Samtidigt är utformningen av märket en relevant diskussion att föra.

Fackliga företrädare har pratat om att det behövs ventiler för att lönemodellen ska fungera, i ett läge när olika grupper anser sig vara eftersatta i löne­utvecklingen. Det tror Jeppsson inte alls på. Och det kan mycket väl leda till hårda motsättningar i den kommande avtalsrörelsen tror Svenskt Näringslivs nye vice vd.

peterjeppssoncitatLO vill att kvinnodominerade branscher ska få extra stora lönepåslag för att jämna ut löneskillnaderna mellan manligt och kvinnligt dominerade avtalsområden.
– Börjar vi göra undantag är vi inne på en farlig väg och riskerar hela upplägget med märkessättning. Andra grupper kan då tänkas följa efter. Det är viktigt att vi håller i märket, säger Peter Jeppsson.

Om till exempel Kommunal vill ha upp lönen för olika grupper får de lov att göra det inom ramen för märket och sitt avtal, anser han, och pekar på att Kommunal tidigare förkortat arbetstiden och ökat antalet semesterdagar i stället för att höja lönen.
– Nu vill man att någon annan ska stå för lönelyften, men redskapen finns inom de egna avtalen. Man får fördela den överenskomna löneökningen och göra prioriteringar inom den ramen, säger Peter Jeppsson.

Kommunal har sagt att de kan lämna LO-samordningen om de övriga LO-förbunden inte går med på att höja lönerna mer för Kommunals grupper, vilket oroar Peter Jeppsson.
– Det är ett hotfullt ställningstagande. Sprickor i systemet är farliga. Vi behöver starka och representativa parter. Sedan kanske inte hela avtalsrörelsen går sönder för att Kommunal inte är med i LO-samordningen.

Peter Jeppsson kommer närmast från Transportföretagen, där han var vd i 18 år. Den 1 september började han på Svenskt Näringsliv och 15 oktober tar han på allvar över som vice vd. Han beskriver det som att han springer sig varm just nu.
– Skillnaden är större än jag trodde jämfört med jobbet på Transportföre­tagen. Där tittade jag två decimeter framför fötterna. Här måste jag höja blicken och se till helheten.

Med Peter Jeppsson som vice vd sker inga grundläggande förändringar av arbetsgivarnas uppfattningar och ställningstaganden. Han förklarar att arbetsgivarna är överens om sin policy och att den är djupt förankrad i leden.
– Men jag är inte Christer Ågren. Jag kommer att jobba på mitt sätt.

Peter Jeppssons övergripande mål är att arbeta för företagens bästa och se till att de får villkor som stärker konkurrenskraften, så att de kan växa och bli bra arbetsgivare för fler.
– En av de stora utmaningarna idag är att få in flyktingarna som kommer till Sverige på arbetsmarknaden. Det finns ingen patentlösning,  men det handlar om att skapa jobb som passar folk med låg utbildning.

Och då ligger Sverige sämre till än många andra länder eftersom andelen okvalificerade jobb är låg. Lägstalönerna är de högsta jämfört med andra länder och lönenivåerna är sammanpressade, anser han.

Han tycker att mycket behöver ändras. Många frågor kan lösas i avtalsvägen, medan andra kräver politiska beslut.
– Regeringen går åt fel håll när ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften togs bort, säger Peter Jeppsson.
Han vill gå i motsatt riktning och göra det billigare att anställa nyanlända, unga och lågutbildade, genom att sänka arbetsgivaravgifter och skatter. Liksom KD vill han ha skattefrihet upp till en viss nivå för unga.

Peter Jeppsson om …

… utstationerings­kommitténs förslag

Nyligen presenterade utstationerings­kommittén sitt betänkande, där de föreslår att fackens möjligheter att ta strid för avtal med minimivillkor för utstationerade stärks.
Svenskt Näringsliv var mycket kritiska och sa att förslaget är ett hot mot den fria rörligheten av tjänster inom EU.

– Det är väl så att förslagen höjer trösklarna och gör det svårare att utstationera till Sverige. I värsta fall handlar det här om rent egenintresse från fackens sida. Man vill helt enkelt skydda sina jobb.

 

… strandade PTK-förhandlingarna

Förhandlingarna med PTK om omställning och nya turordningsregler strandade i höstas, vilket Peter Jeppsson är besviken på. Men IF Metall och Handels för nu liknande samtal med sina motparter i Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna och Svensk Handel.

– Det är spännande diskussioner som innehåller en hel del möjligheter. Det är en betydande del av näringslivet som deltar i diskussionen. Om de kommer överens föreställer jag mig att de påverkar även andra delar av arbetsmarknaden.

 

… extra pengar till lärarnas löner

Peter Jeppsson ser regeringens extra lönepåslag till lärarna som ett hot mot lönebildningsmodellen.

– Produktivitetsutveckling och förbättringar av produktionen skapar utrymme för att öka kostnaderna och det bortser regeringen ifrån helt med beslutet att ge extra lönepåslag till lärarna.

Från LO finns en liknande kritik av regeringens satsning på lärarlönerna.

– Egentligen är det ganska många saker vi har gemensamma intressen av och en gemensam syn på.

 

Röster om Peter Jeppsson

larsLindgrenLars Lindgren, ordförande för Transport:

– Det kommer att bli besvärligt att förhandla med honom om försäkringslösningar och annat.

– Visst har det varit hårda tag, men Peter Jeppsson har alltid uppträtt korrekt och kan skilja på sak och person. Dessutom måste man säga att han företräder sina intressen och att han är en liberal med allt vad det innebär.

– Peter Jeppsson är lätt att ha att göra med – och han kan vara lite fåfång och hela tiden sträva efter att ha det senaste av bilar och motorcyklar.

 

Anders Norberg, tf vd för Transportföretagen:AndersNorberg

Har haft Peter Jeppsson som chef i 18 år.

– Han kommer att fungera bra hos Svenskt Näringsliv av flera skäl. Han är lugn i förhandlingssituationer och han kommer ju från en konfliktfylld bransch. Dessutom är han vetgirig och han känner de flesta i arbetsgivarsfären.

– Min bild av honom är mycket positiv och jag känner honom väl både som chef och som människa.

– Jag ser inga svagheter hos honom. Tvärtom. Han har lång erfarenhet och relevant bakgrund för uppdraget hos Svenskt Näringsliv.

 

gertmobergGert Moberg, ansvarig för Transportavtalet hos Unionen:

–  Han kan bli bra på uppdraget hos Svenskt Näringsliv om han tar med sig förmågan att lyssna och förstå som jag sett. I våra förhandlingar har han förstått vår problematik och kunnat ge relevant feedback.

– Men han är också en tuff motpart. Man får inget gratis.

Peter Jeppsson

Ny vice vd och avtalsansvarig hos Svenskt Näringsliv Ålder: 58 år. Familj: Hustru, två egna barn och tre bonusbarn. Barnen är mellan 14 och 28 år och han blir snart morfar. Bor: Villa i Täby. Inkomst: 265 000 kronor i månaden, det är högre lön än på det tidigare jobbet. Utbildning: Jur kand, redan under utbildningen intresserade jag mig för arbetsgivarfrågor. Var inne på att bli domare, men jag tycker det är roligare att jobba för något man tror på och att få vara partisk. Tidigare jobb: Vd för HAO-förbunden och vd för Transportföretagen. Fritid: Seglar, kör lite motorcykel, reser och jag tycker om god mat och dryck. Senast lästa: David Lagercrantz Millennium-bok. Jag tycker han lyckades fånga stämningen i de tidigare böckerna och bygga vidare på den. Senaste semester: Seglade i Östersjön.