EU-parlamentet i Strasbourg

Foto: Fredrik Persson

EU-parlamentet röstade på torsdagen igenom en icke-bindande resulution, där det konstateras att skillnaderna i lön mellan män och kvinnor fortfarande kvarstår – och växer.

Ledamöterna uppmanar därför EU-kommissionen att utarbeta ett lagförslag som är bättre lämpat för att kontrollera genomförandet och verkställandet av direktivet i EU-länderna, eftersom de själva inte lyckats genomföra lagarna om rättvis lönesättning.

– Lika lön för lika arbete är en princip som måste beaktas av alla arbetsgivare. Men så är det inte i dag, och därför behöver vi bättre lagar, säger Anna Záborska (EPP, SK), som lett arbetet med resolutionen, i ett pressmeddelande.

Resolutionen fick bifall med 344 ja-röster. 156 ledamöter röstade nej och 68 avstod från att rösta.