ARBETET DEBATT: Den ständigt dystra bild som Svensk Handel målar upp är skadlig för branschen, skriver Handels ordförande Susanna Gideonsson och Handels chefekonom
Stefan Carlén i en slutreplik i debatten om handelns villkor.

 

Det är bra att Svensk Handel nu medger att synen på detaljhandeln skiljer sig åt mellan deras egen handelsbarometer och Konjunkturinstitutets barometer. Men det svar som ges är motsägelsefullt.

Enligt Svensk Handel är det stor skillnad på hur handelsföretagen ser på lönsamheten för stunden och hur man bedömer lönsamheten om tre månader. Men varför skulle företagen se nuvarande lönsamhet som god (Konjunkturinstitutet) kvartal efter kvartal, men framtida lönsamhet om tre månader (Handelsbarometern) som sjunkande?

Svensk Handel bortser också helt från nyrekryteringar där själva frågan om framtida förväntningar ställs på samma sätt men svaren blir helt olika. När Svensk Handel frågar är man pessimistisk medan det är tvärt om när Konjunkturinstitutet ställer samma fråga.

Svensk Handels chefsekonom Jonas Arnberg skriver också att om man ser på sammanvägningarna så ligger Svensk Handels barometer lägre men att det finns en likartad utveckling. Men det är inte sant. Medan Konjunkturinstitutets mätning visar på en klart uppåtgående trend och är positiv, visar Svensk Handels barometer en nedåtgående trend och är pessimistisk.

Arnberg menar vidare att skillnaden i sammansättning av företag ska vara avgörande. Men oavsett om vi tittar på motorhandel, livsmedelshandel eller fackhandel (som har fler än 5 anställda) så visar exempelvis nyrekryteringssiffrorna samma uppåtgående trend och hamnar på positivt – tvärtemot Svensk Handel.

Det är den ständigt dystra bild som Svensk Handel målar upp som vi ifrågasätter och som vi menar är skadlig för branschen. Inte minst eftersom statliga Konjunkturinstitutet ger en helt annan bild som andas både optimism och god framtidstro.

Susanna Gideonsson, förbundsordförande Handels
Stefan Carlén, chefsekonom Handels