STOCKHOLM 2015-04-28 Folkpartiets partiledare Jan Bjˆrklund och partiets ekonomisk-politiske talesperson Erik Ullenhag anl‰nder till riksdagens presscenter fˆr att presentera partiets ekonomiska vÂrmotion. Foto: Anders Wiklund / TT / kod 10040

Jan Björklund och Erik Ullenhag. Foto: Anders Wiklund/TT

Mer pengar till försvaret än vad regeringen föreslår. Och mer till höjda lärarlöner.

Men Folkpartiet vill också sänka skatter med 30 miljarder kronor och säger nej till en rad av regeringens förslag.
– Vi behöver hålla nere skatterna på jobb, inte höja dem, säger FP-ledaren Jan Björklund när han presenterar partiets skuggbudget på en pressträff.

Partiet säger nej till ”regeringens stora utgiftsökningar”, säger han. Till exempel öronmärkta medel till landsting, bostadssatsningar, höjd a-kassa och slopad bortre gräns i sjukförsäkringen.
– Totalt har vi 30 miljarder lägre utgifter än regeringen, säger FP:s ekonomisk-politiske talesperson Erik Ullenhag.

I stället vill partiet bland annat satsa mer på försvaret än vad regeringen vill — 1 miljard från 2016 och 2 miljarder från 2018, vilket totalt blir 8 miljarder mer under försvarsbeslutsperioden.

FP vill även höja bostadstillägget till pensionärer mer än regeringen och satsa 1 miljard på hemlagad mat i hemtjänsten. Partiet säger ja till regeringens förslag att sänka skatten för pensionärer.

Redan tidigare har partiet presenterat vad man vill göra på skatteområdet. Till exempel vill FP avskaffa värnskatten, öka jobbskatteavdraget för personer över 63 år och sänka arbetsgivaravgiften för unga, men bara för dem som inte fyllt 20 år.
– När det gäller 24—25-åringar har de ofta gått i högskola och där är inte problemet att de inte får jobb, utan att det inte lönar sig att utbilda sig. För den gruppen är det viktigare att vi sänker marginalskatter, säger Björklund.

Sedan tidigare är det också känt att FP vill ersätta arbetslöshetsmålet med ett sysselsättningsmål. Särskilda mål ska sättas upp för unga, utrikes födda och äldre. För gruppen 15—74 år ska målet vara en sysselsättningsgrad på 70 procent, vilket innebär att 600 000 nya jobb behöver skapas fram till 2025.

– Det ska ske genom att vi sänker skatter på arbete, men också genom en liberaliserad arbetsrätt. Vi behöver ha lägre ingångslöner för de allra yngsta och vi behöver hitta lägre trösklar för nyanlända flyktingar att komma i jobb, säger Jan Björklund.