STOCKHOLM 050510 Systembolaget lanserar IQ-initiativet. Ett initiativ som ska få svenska folket att inta ett smartare förhållningssätt till alkohol. VD för det nya bolaget IQ-initiativet AB är Ann-Therése Enarsson. Foto: Jessica Gow kod: 1070 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN

Ann-Therese Enarsson. Foto: Jessica Gow/TT

Ann-Therese Enarsson ska ge TCO en kraftigare röst i samhällsdebatten som vd för organisationens nyinrättade tankesmedja.
– Det är nog en fördel att inte ha haft fackliga uppdrag om man som jag ska bryta ny mark, säger hon.

Vid nyår tillträder Ann-Therese Enarsson, 40, som högsta chef för den nyinrättade tankesmedjan. Under måndagen offentliggjordes hennes namn.

TCO har rekryterat en person som arbetat med samhällsfrågor och är van att driva samhällsfrågor, men utan politiska förtecken.
– Det står stämplat hälsa och ungdomar i pannan på mig, säger hon och syftat på sina tidigare uppdrag på bland annat Non smoking generation och Systembolaget.

Däremot är hon facklig novis. Den utbildade juristen har visserligen alltid varit medlem, men förtroendeuppdrag har hon aldrig haft.
– Det är nog bra att jag saknar sådana erfarenheter. Då kommer jag in med helt nya ögon.

Hon ser som sin stora styrka vanan att förändra attityder och normer. Ett exempel är arbetet med alkolås och inställningen till dessa. Tidigare ansågs de vara kopplade till behandling mot alkoholmissbruk och förknippades med skam.

Nu ses de som en hygienfaktor och används inom flitigt inom buss- och taxinäringarna.
– Det här är något som jag är stolt över att jag har varit med och förändrat. Men det tar tid och energi att förflytta normer.

TCO:s tankesmedja ska arbeta med tre stora frågeområden: Partsmodellen, den fackliga organiseringen av medlemmar och förutsättningarna för ett gott arbetsliv.
– Vi ska arbeta med ett långt tidsperspektiv och se minst tio år framåt i tiden. Vår uppgift blir att snabbt identifiera de frågor som är viktiga i framtiden och framför allt se vilka frågor som kommer att vara viktiga i morgon och övermorgon för de unga generationerna.

Ann-Therese Enarsson ska nu läsa in sig mer på de fackliga frågorna och även fundera på hur TCO ska kunna bryta igenom mediebruset mer än vad tjänstemännen lyckas med idag.
– Det är allt fler som vill delta i samhällsdebatten. Då är det viktigt att TCO hörs som en relevant part, säger hon.