Martin Klepke webbledartopp

Volkswagen har medvetet och utstuderat fifflat med avgasreningen. Det är naturligtvis uselt för miljön. Men främst visar det hur marknadskrafterna fungerar.

Att hoppas på att de fria marknadskrafterna löser klimatfrågan är annars näringslivets standardsvar när den hotande miljöförstöringen kommer på tal.

Men marknadskrafter fungerar inte så.

Volkswagen vet hur de fungerar.

Då USA införde hårdare krav på avgasrening hittade marknadskrafterna hos Volkswagen på nya sätt att kringgå dem.

När polarisen smälter efter utsläpp från fossila bränslen utvecklar marknadskrafterna hos Shell nya sätt att borra efter olja i de områden som blivit isfria.

Marknadskrafterna har inget samvete. Marknadskrafterna har endast ett uppdrag, att maximera vinsten åt sina företags ägare.

Här behövs i stället gränsöverskridande politiska lösningar, tvingande regler och hårda straff. Och därutöver metoder att tygla de dödande marknadskrafterna.

Tesen att marknadskrafterna kommer att rädda oss blir annars det sista vi hör från de multinationella företagens ägare, strax innan vi alla går under.