Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

https://storify.com/arbetetglobal/juncker-och-hollande-talade-vid-oppnandet-av-europ