De värderingar vi får i vår uppväxtmiljö om bland annat jobb och utbildning behåller vi upp i vuxen ålder, visar ny avhandling vid Högskolan i Gävle.

Birgit Lindgren Öden har i sin avhandling i religionsvetenskap intervjuat sex ungdomar om hur de ser på livet, och deras inställning till bland annat jobb, utbildning, religion och politik. Första intervjun gjordes 2000 och den sista 2012. Syftet med studien var att undersöka om de värderingar som de fått under sin barndom och ungdom står sig när de blir stora.

– De värderingar de uttryckte första gången har de behållit upp i vuxen ålder, konstaterar hon.

De  stora samhällsförändringar som skett i modern tid, till exempelvis utvecklingen av sociala medier, har  inneburit ett förändrat levnadssätt, berättar hon. Det är inte längre bara kärnfamiljen och skolan som formar våra värderingar.

– Vi i den äldre generationen har svårt att riktigt förstå vad som händer. Tidigare kunde vi säga – utbilda dig och ta ett jobb – så enkelt är det inte längre!

Hur är det nu?

– Vi har mycket mer att välja på. Förr hade vi några få studieprogram att välja emellan, nu måste vi också välja mellan massor med kurser.

Har alla dina sex ungdomar fått de yrken de drömde om?

– Tre av dem har gjort det. Två har tackat nej till jobb som de inte tycker är tillräckligt meningsfulla. Bara en har svårt att komma in på arbetsmarknaden.