Transports ordförande Lars Lindgren är idag med och lanserar ett europeiskt medborgarinitiativ för att förmå EU-kommissionen att hindra social dumpning bland transportarbetare i EU

-Vi har försökt alla andra vägar för att få EU-kommissionen att ta sig an transportarbetares villkor. De har misslyckats. Lissabon-fördraget ger oss den här möjlighet och nu prövar vi den, säger Transports ordförande.

Han är också ordförande för Europeiska transportarbetarfederationen. Tidigare idag startade han kampanjen på en presskonferens i Bryssel. Målet är att samla in 1 miljon namnunderskrifter. Och det är Lissabon-fördraget som gör medborgarinitiativ möjliga. Med 1 miljon namnunderskrifter i ryggen kan en opinion tvinga EU-kommission att ta upp en fråga. Däremot finns inga garantier att EU-kommissionen ska genomföra några förändringar av reglerna.

-Jag hoppas att vi ska slippa se att folk utnyttjas i transportsektor. Det finns de som tjänar mellan 200 och 250 euro i månaden. Och jag hoppas att vi kan få en konkurrenssituation där seriösa företag kan överleva, säger Lars Lindgren.

Nu har kampanjen ett år på sig att samla inom 1 miljon namn inom EU. I Sverige måste minst 15 500 namn samlas in för att namnunderskrifterna härifrån ska räknas.

Även om det formellt är ett medborgarinitiativ så står europeiska transportarbetarfacket bakom kampanjen. I Sverige är det sju fack som kommer att arbeta med detta. Förutom Transport är det Kommunal, Seko, Unionen, ST, Ledarna och Sjöbefälsförbundet.

De europeiska transportarbetarfacken har 60 lagförslag för att förbättra situationen för transportarbetare. Det handlar bland annat om att stoppa fusk med cabotage och att skriva om utstationeringsdirektivet så att det passar transportbranschen

-Förutom att samla in namn ska vi även bedriva folkbildning och berätta om transportarbetarnas villkor, säger Magnus Falk, som är internationell sekreterare hos Transport.

Cabotage

Cabotage: transport av gods eller människor inom ett lands gränser och som utförs av ett företag som hör hemma i ett annat land