Medan monterscenerna på Bok- och biblioteksmässan för fjärde och sista dagen fylls av mestadels vita författare, pratar den tidigare fotbollstjärnan Lilian Thuram om vikten av svarta förebilder.

Det är viktigt för barn att ha förebilder som liknar dem själva, för det ger självkänsla, säger den tidigare fotbollsvärldsmästaren  Lilian Thuram (med Frankrike 1998), som efter sin karriär 2008 startade en stiftelse mot rasism.

Han vet vad han talar om. I skolan var han ensam svart i sin klass. Och de enda svarta som skolan berättade om var slavar.

– Man skapar en kollektiv bild av svarta som underlägsna, säger han och fortsätter sitt resonemang om rasismen som konstruktion.

Barn är inte rasister, men maktordningar återskapas och traditioner förvaltar dem.

– Vi måste vidga våra kunskaper för att inte bli fångade i traditionen, säger han på seminariet som också den romska Europaparlamentarikern Soraya Post deltar i.

Hon instämmer i allt det Lilian Thuram och säger att hon själv hade romska förebilder, som inte vågade vara öppna med sin etnicitet.

– Det var inte fördelaktigt att säga att man var rom, om man var lyckosam, säger hon.

Hon säger att än viktigare än att ha förebilder är att ha representanter. I skolan, i arbetslivet, i samhället.

Europa är xenofobiskt (främlingsfientligt) anser Soraya Post. Och att informationen om de mänskliga rättigheterna inte får en naturlig plats i skola och arbetsliv.

– Vi har inte gått på djupet med: Vad är rasism? Man pekar ut olika former: afrofobi, antiziganism, islamofobi… Konsekvensen blir att de olika grupperna driver sin egen kamp.

Lilian Thuram anser att det är viktigt att påpeka att rasismen inte kommer av sig själv. Den skapas av dem som drar ekonomiska och politiska fördelar av den. För den som gör svarta mindre värda har sedan lättare att förslava dem.

– Det är samma sak som med hierarkin mellan män och kvinnor. Männen skapade kvinnors underlägsenhet, för att kunna utnyttja den, säger Lilian Thuram och varnar för att gruppera människor som ”migranter”, ”svarta”. För därigenom sker avhumaniseringen, fjärmandet från ens egen verklighet och liv.

– En majoritet av alla hjälper till om de ser folk som behöver det i sin närhet. Att vara människa är att vara solidarisk, säger han.

Fotnot: Soraya Post medverkar i Teskedsorderns antologi Inte en främling. Lilian Thuram har skrivit boken Mina svarta stjärnor – från Lucy till Barack Obama. Hans stiftelse heter Fondation Lilian Thuram – Éducation contre le rasism (utbildning mot rasism).