Martin Klepke webbledartopp

Hovrätten friar tre häkteschefer efter mordet på en häktesvakt i Huddinge. Det är ett kraftigt bakslag för arbetstagares säkerhet.

Som stöd för den friande domen anger Hovrätten att det fanns klara säkerhetsrutiner som inte följdes. Häktesvakten eskorterade ensam den intagne trots föreskrifter om att två personal skulle delta.

Det här är en förbluffande nedskrivning av arbetsgivarens ansvar.

Som Arbetsmiljöverket många gånger har konstaterat räcker det inte med att ha föreskrifter nedskrivna på ett papper för att klara sig undan arbetsgivaransvar. I ansvaret ligger också att säkerställa att rutiner inte kan brytas.

Inställningen till de anställdas säkerhet kan också ifrågasättas utifrån det faktum att Kriminalvården hade överklagat Arbetsmiljöverkets förbud mot ensamarbete just när mordet inträffade, en överklagan som lämpligt nog drogs tillbaka efter mordet.

Om fallet överklagas och prövas i Högsta domstolen är ännu inte klart. Det borde dock vara välmotiverat utifrån att hovrättsdomen annars riskerar att skapa en ny praxis där ansvaret för arbetstagares säkerhet kraftigt förskjuts från arbetsgivaren till arbetstagaren själv.