Statliga bolags medverkan i arbetsgivarnas opinionsbildning mot regeringen är helt i sin ordning, enligt Svenskt Näringsliv. När samma bolag några år tidigare opinionsbildade mot privatiseringar fick de hård kritik och företrädare i näringslivet krävde riksdagsingripande.

 För tio år sedan publicerade Timbro, näringslivets tankesmedja, en mycket kritisk rapport mot de statliga företagens opinionsbildning.

Rapporten ”I monopolens tjänst” var en del av näringslivets kampanj för privatiseringar av apotek, av spelbranschen och alkoholförsäljningen.

De statliga bolag som försvarade sina positioner anklagades för att gynna den dåvarande S-regeringen på oppositionens bekostnad och orsaka en politisk slagsida i debatten. Man ansåg att riksdagen borde kontrollera hur bolagen använde sina medel.

Svenskt Näringsliv argumenterar helt annorlunda idag när de statliga bolagen är mycket aktiva deras olika styrelser.

De statliga bolagens engagemang försvaras i ett skriftligt uttalande till Arbetet.

Svenskt Näringslivs vice vd Lars Göran Johansson skriver bland annat att organisationens uppdrag är att verka för ett bättre företagsklimat.

– Det gäller alla medlemmar, stora som små, även statliga bolag. Vi driver frågor som våra medlemmar tycker är viktiga, oavsett färg på regeringen, skriver Lars Göran Johansson.

Arbetets kartläggning av styrelserna omfattar 14 vd:ar och andra personer i högst ledningen för statliga bolag. I Svenskt Näringslivs styrelse sitter bland andra Vattenfalls vd och Nordenchef.

De är tillsammans med de andra ledamöterna högsta ansvarig för organisationens ställningstaganden, som bland annat omfattar krav på en ändrad energipolitik och kärnkraftens bevarande.

Andra frågor som Svenskt Näringsliv driver hårt är kritik mot slopad ungdomsrabatt på anställningar, begränsningar av RUT-och ROT-avdragen och förslaget om villkor på kollektivavtalsnivå vid offentliga upphandlingar

När näringslivet tankesmedja Timbro för tio år sedan kritiserade de statliga bolagen för att de motarbetade privatiseringar genom sin opinionsbildning byggde rapportförfattarna sina argument på principen att företagen var samhällsägda, ägdes av hela folket och borde styras av riksdagen.

Den politiska uppfattning som stöds genom de statliga bolagens ställningstaganden får extra draghjälp, enligt Timbro. De statliga bolagens opinionsbildning försvagar de politiska partier som har en annan politisk uppfattning, konstaterades man.

Opinionsbildningen kallas till och med extra partistöd till den politiska konstellation som gynnas av den.

Kritik förs också fram mot att bolagen själva bestämmer över sin opinionsbildning och att det inte förekommer någon politisk diskussion om hur bolagen använder de pengar som läggs på opinionsbildning.

Överskott som genereras av de statliga bolagen borde hamna under riksdagens kontroll, inte att bolagen själva använder dem för att argumentera i egen sak, står det i rapporten.

Timbro är en fristående tankesmedja, som Svenskt Näringsliv och Näringslivet Fond har finansierat genom stiftelsen Fritt Näringsliv. Svenskt Näringsliv har bidragit med 300 miljoner kronor till stiftelsen. I styrelsen för Fritt Näringsliv sitter Svenskt Näringslivs vice vd Lars Göran Johansson.