Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

En riktig rysare står på agendan då Europafacket håller kongress i Paris nästa vecka.

Som en odödlig zombie går frågan om minimilöner igenom Europafackets samarbete.
Gång på gång dyker den upp, dödförklaras för att sedan återuppstå igen.

– Det är inte säkert att det händer någonting alls men det finns ett italienskt fack, Cgil, som vill lyfta minimilönen igen, säger Åsa Ehinger Berling, Sacos internationella sekreterare.

I värsta fall kan hela svenska arbetsmarknadsmodellen hamna i gungning efter nästa veckas kongress.

Det stora
italienska facket Cgil vill ändra en skrivning på kongressen så att en ”mekanism” för minimilön inrättas på EU-nivå.

– Potentiellt kan det här bli en rysare, säger Loa Brynjulfsdottir, LO:s internationella chef.

I 22 av 28 EU-länder är det politikerna som sätter lägsta lönen. Sverige är ett av de få länderna som inte har någon lagstadgad minimilön. Det svenska systemet för lönebildning krockar därmed med de flesta länder där politikerna klubbar igenom hur höga minimilönerna ska vara.

Många fack tycker att det kan vara lämpligt att hitta en lägsta lönenivå för hela Europa.
Det tycker dock inte Sverige och några länder till.

I Europafacket finns därför en kompromiss som säger att de länder som vill ha minimilöner ska få ha det medan de som inte vill, som Sverige, kan slippa.
Nu utmanar det italienska facket den kompromissen.

Läget blir inte lättare av att Tyskland precis lämnat sitt svenskliknande förhandlingssystem och också infört lagstadgade minimilöner. Dessutom har EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junker sagt att han gärna vill ha en sådan lön på EU-nivå.

Att italienska Cgil nu strider för en EU-minimilön kan verka förbryllande. Italien är ett av de få länder som är som Sverige där det saknas lagstadgad minimilön.

– Jag tror att de gör de av inrikespolitiska skäl, de vill sätta press på den italienska regeringen, säger Per Hilmersson, internationellchef på TCO.

De italienska facken har tappat många medlemmar under krisåren. Deras förhandlingspositionen har försvagats och garanterad lägsta lön kan vara ett sätt att hålla stånd. De andra centralorganisationerna i Italien är emot Cgils förslag. Runt om i Europa finns dock flera fack som gillar tanken.

Om Europafackets hållning utmanas i en omröstning är det oklart vem som vinner.

Europafacket håller sin kongress i facklig motvind. Medlemstalen i Europafackens organisationer har sjunkit från 45,3 miljoner 2012 till årets 42, 8 miljoner. I flera krisdrabbade länder har medlemsrasen varit kraftiga.

De grekiska facken har mer än halverats på tre år. Medlemstalen har gått från 600 000 till 250 000.

Fotnot: Kongressen inleds i Paris den 29 september och pågår till den 2 oktober. Läs vår webbrapportering på nätet.