Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

På fredagskvällen ordnades en manifestation för en human flyktingpolitik på bokmässan. Ett av förslagen var att facken ska öppna sina fastigheter för de flyktingar som behöver tillfälligt boende.

– Vi kan göra så mycket mer, säger Markus Gustavsson, Visions ordförande i Göteborg.

Bakom manifestationen, som samlade ett hundrafemtiotal personer, stod såväl själva mässarrangörerna som religiösa organisationer, fackföreningar och författar- och förläggarförbund liksom FN-förbundet. Budskapet var krav på human flyktingpolitik, på att värna rätten till asyl, på öppenhet och ett mångkulturellt samhälle.

Europa står inför en liknande situation som efter andra världskriget, påminde raden av talare som som äntrade Debattscenen på Bok-och biblioteksmässan i Göteborg.

– Till skillnad från 1945 ser vi inget slut på det som får människor att lämna sina hem, säger Linda Nordin, generalsekreterare för Svenska FN-förbundet.

Markus Gustavsson som representerade fackförbundet Vision, liksom Union to Union (tidigare LO TCO biståndsnämnd), upprepade om och om igen att facket gör en del, men kan göra mer.

Han drog applåder när han berättade att Vision i Göteborg betalar kursavgiften för dem som vill utbilda sig till gode män, och kom med ytterligare ett förslag:

– Facket äger fastigheter. Låt oss öppna dem för flyktingar som behöver någonstans att vara innan de slussas vidare.

Fackförbunden måste i handling visa en värdegrund utan gränser, ansåg han och poängterade att det behövs självkritik: Förtroendevalda måste ta diskussionerna på arbetsplatserna, kampen mot rasismen.

– Om man inte är villig att ta på sig det uppdraget kan man inte vara förtroendevald för facket, säger Markus Gustavsson.

Ola Larsmo från Svenska Pen avslutade manifestationen. Samma morgon hade han fått ett nödrop från en kontakt i Syrien: Bomber faller.

Genom den gästfrihet som vi av och till har visat, kan ett litet land som Sverige spela roll i historien, anser han, och läste ur en appell om human flyktingpolitik som Pen International har lämnat till EU.

– Hur vi löser flykting politiken kommer att forma våra egna samhällen, hur öppna och demokratiska de blir, säger han.

Fotnot: Arrangörer var Bok- och Biblioteksmässan, Svenska kyrkan, Göteborgs interreligiösa råd, Svenska Pen, Sveriges författarförbund, Svenska förläggareföreningen, Union to union, Vision, Dik och FN-förbundet.

Charlotta Kåks-Röshammar