ta2967f6

ARBETET DEBATT: Arbetsgivarnas ensidiga kritik av Riksbankens mål riskerar att allvarligt skada förtroendet för Riksbanken. Det gynnar inte svensk konkurrenskraft, skriver IF Metalls Anders Ferbe som svar på industriarbetsgivarnas genmäle.

 

Det är ett problem att arbetsgivarna tycks tro att den svenska konkurrenskraften skulle förbättras om Riksbanken övergav inflationsmålet. Det är helt enkelt fel. Bästa sättet att beakta Sveriges internationella konkurrenskraft är att börja med att utgå från inflationsmålet.

En viktig förklaring till det, för svensk del, ovanligt höga kostnadsläget under 2012 och 2013 var att Riksbanken då var oklar med vad som styrde penningpolitiken och var på väg att skjuta på ambitionen att nå inflationsmålet. Penningpolitiken i Sverige var betydligt stramare än i omvärlden och därmed steg kronans värde. Sedan sommaren 2014 fokuserar Riksbanken tydligt på inflationsmålet. Det borde arbetsgivarna på svensk arbetsmarknad välkomna, eftersom det också har gynnat den kostnadsmässiga konkurrenskraften.

Arbetsgivarna säger att de vill utgå från utvecklingen av den svenska industrins konkurrenskraft. Men den svenska valutan har försvagats med 13 procent sedan vi förhandlade i mars 2013. Det innebär att de svenska arbetskraftskostnaderna också har sjunkit med 13 procent.

För oss i facken är det självklart att utgå från inflationsmålet eftersom det är ett viktigt fundament för den ekonomiska politiken i Sverige.  Vi som parter ska inte försöka jaga svängningar i inflationstakten. Vi ska heller inte försöka väga in tillfälliga växelkursförändringar eller ränteändringar.

Detta förhållningssätt har vi haft sedan Industriavtalets tillkomst. Det ger stabilitet och förutsägbarhet.

Arbetsgivarna har dock haft ett mer ”flexibelt” förhållningssätt till dessa faktorer. Ibland har de lockats att argumentera utifrån den svenska växelkursens variationer. Just nu är det en lägre inflation som lockar.

Vad som är nytt och extra allvarligt denna gång är att arbetsgivarna väljer att gå i direkt konfrontation med Sveriges riksbank. En statlig myndighet med ansvar för penningpolitiken i Sverige.

Arbetsgivarnas ensidiga kritik av Riksbankens mål riskerar att allvarligt skada förtroendet för Riksbanken. Detta gynnar vare sig industri, industriarbetare eller Sverige. Att Riksbanken ser kopplingen mellan inflation och lönebildning tycker jag, till skillnad från alla direktörerna, är bra.

Anders Ferbe, ordförande i IF Metall