Klicka för att se diagrammet i större format.

Klicka för att se diagrammet i större format.

Marknadsliberalismens förlovade land USA tuffar på med hög tillväxt. Men hur är det egentligen med fördelningen av alla rikedomar?

I en ny rapport från det amerikanska handelsdepartementet framgår att amerikanska kvinnors inkomster sakta kommer i kapp männens. Men för den genomsnittlige, heltidsarbetande manlige arbetaren i USA händer ingenting.

Rensat från inflationen har lönen inte stigit på 40 år och är i dag till och med något lägre än den var 1973.

De främsta orsakerna, enligt arbetsmarknadsekonomen Larry Katz på Harward universitet, är de kraftigt ökade inkomstskillnaderna och de många nya låglönejobben, just den politik de svenska Allianspartierna vill föra.

Den dystra kurvan, eller snarare det dystert darriga strecket i illustrationen ovan, är ett tydligt bevis för att Sverige behöver en regering som värnar rättvis fördelning av den tillväxt vi skapar tillsammans.