Martin Klepke webbledartopp

Kommer näringsminister Mikael Damberg att göra en ny miljöförstörande Maud Olofssonvurpa?

Att låta Vattenfall sälja brunkolsbrytningen och mer inrikta sig på klimatvänlig energi har nämligen stora likheter med när dåvarande näringsministern Maud Olofsson (C) sålde svenska utsläppsrätter för tio år sedan.

Med ambitiösa riksdagsmål hade Sverige då lyckats kapa de allra värsta utsläppen. Men Maud Olofsson sålde raskt de överblivna utsläppsrätterna till andra länder. Och den klimatmässiga nyttan var därmed fullständigt bortblåst.

För som alla vet vid det här laget: Vi förpestar livsmiljön för våra barn och barnbarn precis lika mycket var utsläppen än sker på vår jord.

Nu vill Vattenfall göra om detta cirkusnummer. Genom att sälja den skadliga brunkolsbrytningen till någon annan kan Vattenfall som företag möjligtvis visa upp en bättre miljöprofil. Men Jorden mår precis lika dåligt för det.

Än så länge finns varken köpare eller några detaljer runt en försäljning. Varken Mikael Damberg eller miljöminister Åsa Romson vill heller närmare kommentera en eventuell affär.

Mikael Damberg säger att han inte vill föregripa något och att regeringen inte tar ställning ”förrän vi ser en eventuell affär på bordet”.

För Åsa Romson är tystnaden extra märklig eftersom hon också är bunden vid Miljöpartiets kongressbeslut om att låta Vattenfall avveckla brunkolsverksamheten i stället för att sälja den.

Men om detta hör vi i dag intet. I stället konstaterar Åsa Romson att man nog inte har politisk majoritet för att stoppa affären om inte ägardirektiven skrivs om.

I snabba cash-potten ligger möjligtvis 10–15 miljarder kronor, men värdet har fallit genom Vattenfalls stora nedskrivningar och på sikt är det mer troligt att även ekonomin gynnas av en kontrollerad avveckling av brunkolen.

Nog vore det klädsamt om den rödgröna regeringens företrädare en dag som denna kunde upprepa de klimatlöften regeringen givit i stället för att låtsas att man inte har med saken att göra.