Messi i kämpartagen i matchen mellan Argentina och Bosnien-Hercegovina i Rio förra året kan ha ökat frånvaron i arbetslivet i Sverige. Foto: Jonas Ekströmer

Messi i kämpartagen i matchen mellan Argentina och Bosnien-Hercegovina i Rio förra året kan ha ökat frånvaron i arbetslivet i Sverige.
Foto: Jonas Ekströmer

Frånvaron från jobbet ökar under fotbollsmästerskap, visar en rapport från SCB. För OS finns inte samma tydliga samband.

SCB har studerat hur korttidsfrånvaron från jobbet skiljer sig åt mellan veckor då ett stort mästerskap pågår och veckor under samma del av året då det inte är mästerskap. Studien omfattar alla VM och EM i fotboll för herrar, sommar-OS och vinter-OS åren 1993 – 2014.

För juni- och juliveckor då ett fotbolls-VM eller fotbolls-EM för herrar pågår är risken att svenskarna är frånvarande 65 procent högre än motsvarande veckor då det inte är fotbollsmästerskap (då har SCB tagit hänsyn till att befolkningens sammansättning har förändrats under perioden). Med frånvaro menas här såväl semester som flex- eller kompledighet, föräldraledighet och sjukskrivning. Frånvaron stiger något mer för män än för kvinnor, men skillnaden är liten.

Sommar-OS kan infalla lite olika veckor på året. Det försvårar analysen, eftersom frånvaron från jobbet varierar kraftigt mellan olika årstider vare sig det är OS eller inte. För att minska osäkerheten har SCB begränsat undersökningen till veckor under juli – september. Resultatet blir ändå att sambandet mellan korttidsfrånvaro och veckor då sommar-OS pågår är betydligt svagare än motsvarande samband veckor då ett fotbollsmästerskap pågår.

För den totala frånvaron tycks OS inte ha någon betydelse alls. Då olika skäl till frånvaro studeras var för sig syns dock svaga samband med såväl sommar- som vinter-OS. Semesterfrånvaron ökar till exempel något februariveckor då det är vinter-OS jämfört med februariveckor då det inte är OS (medan sjukfrånvaro och föräldraledighet inte påverkas).

Fotbollsmästerskap tycks alltså ha en betydelse för det arbetande folket som OS saknar.

– Men vi kan inte säga om fotbollsmästerskapen är orsaken till att fler är frånvarande, säger Gabrielle Larsson, som arbetar med SCB:s arbetskraftsundersökningar. Vi säger bara att mästerskapen sammanfaller med ökad frånvaro. Den ökade frånvaron skulle kunna bero på vädret, influensaepidemier eller någonting annat.