Lenita Granlund, Kommunal avtalssekreterare. Foto: Henrik Montgomery

Lenita Granlund, Kommunal avtalssekreterare. Foto: Henrik Montgomery

Regeringen saknar konkreta åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Det gör att staten indirekt kommer att bidra till ökade löneskillnader mellan manligt och kvinnligt dominerade branscher.

Det säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund och hänvisar till skrivningarna i regeringens budget om lönebildningen.

– Det finns beskrivningar av löneskillnaderna mellan män och kvinnor i budgeten men kärnfrågan är att det saknas förslag. Vi har ett system som inte klarar att minska skillnaderna. Med procentuella lönepåslag ökar skillnaderna. Och det bidrar staten indirekt till genom Medlingsinstitutet, säger Kommunals avtalssekreterare.

I budgeten skriver regeringen att de tecknade industriavtalen i den senaste avtalsrörelsen bidragit till en väl fungerande lönebildning och att inga tvister förra året handlade om lönenivåer. Dessutom konstaterar regeringen med hänvisning till Medlingsinstitutet att förändringar av sammansättningen på arbetsmarknaden har betytt mer för att minska löneskillnaderna än relativa högre löneökningar för kvinnodominerade branscher.

– Vi behöver en ordentlig analys eftersom ojämställdheten ökar och vi behöver förslag på åtgärder. Och Medlingsinstitutet ska ha ett annat uppdrag, säger Kommunals avtalssekreterare.

Problemet är enligt Kommunal att Medlingsinstitutets instruktion säger att industrin ska vara lönenormerande och det betyder att de procentuella kostnadsökningarna i industriparternas avtal ska gälla för alla andra. Effekten blir att undersköterskor får lägre löneökningar i kronor än industriarbetare och då ökar löneskillnaderna.