Unionen saknar satsningar på tjänstemannafrågor i regeringens budget medan Byggnads, Handels och Kommunal är betydligt mera positiva. Lärarförbundet gläds över satsningen på lärarlöner, men vill se större utbildningssatsningar för att göra fler lärare behöriga.

-Sveriges konkurrenskraft i en allt mer globaliserad värld är helt beroende av kunskap, kompetens och innovationer. Detta inser regeringen, men genomför samtidigt skattehöjningar som minskar drivkraften till ökat ansvarstagande, mer utbildning och extra jobb insatser. Det är att gå baklänges in i kunskapssamhället, säger Unionens chefsekonom Lars Jagrén i ett pressmeddelande.

Unionen tycker att budgeten innehåller bra ambitioner men att den samtidigt saknar tydliga satsningar på kunskap, kompetens och innovationer. Unionen vill också se en tydligare prioritering av näringspolitiken.

LO-förbundet Handels är positiv till budgeten och pekar särskilt på satsningen på jobb, bostäder och utbildning. Med sänkt arbetslöshet skapas en tryggare arbetsmarknad enligt Handels.
-Idag har vi en arbetsmarknad på arbetsgivarnas villkor där visstidsanställningar och korta deltider snarare blivit regel än undantag. Det har drabbat våra medlemmar hårt. Därför är det bra att vi åter har en regering som vill investera för att komma till rätta med den höga arbetslösheten istället för att sänka skatten för höginkomsttagare, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson i ett pressmeddelande.

Hon är dock inte nöjd med allt utan vill liksom LO se större investeringar och hon vill att regeringen ska överge principen att krona för krona finansiera alla nya reformer.

Även Kommunal gillar regeringens budget. Förbundet ser en förbättrad sjukvård som en effekt av budgeten, men satsningen på äldreomsorgen är inte tillräcklig.

Det mest i budgeten var känt i förväg. En nyhet idag var dock att landstingen får 1 miljard kronor extra av staten.
-Höjda statsbidrag är en nödvändighet för att klara välfärdsbehoven. Nu ligger ett stort ansvar på landstingen att använda pengarna för att råda bot på undersköterskebristen, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström i ett pressmeddelande.
Byggnads ser i budgeten början på en annan fördelningspolitik, där satsningarna går till dem som behöver och inte till skattesänkningar till dem som redan har.

Liksom andra LO-företrädare förespråkar Byggnads ordförande Johan Lindholm mer och större satsningar på jobb. Han vill att regeringen lånar 50-60 miljarder kronor för att råda bot på bostadsbristen och på att rusta upp miljonprogrammets bostäder.
-Om vi ska stå upp för den svenska modellen och våra kollektivavtal måste det till lagändringar för att ta bort effekterna av Lex Laval. Vi måste förändra regler för offentlig upphandling så att man kan ställa krav på kollektivavtal. Jag förutsätter att regeringen kommer att lägga förslag om detta i riksdagen under hösten, säger Byggnads ordförande i ett pressmeddelande.

Lärarförbundet lyfter fram förslaget att alla ska ha rätt till komvux 2017 och få möjlighet att läsa på universitet och högskola. I ett pressmeddelande säger Läraförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand att det är en viktig del i att nå arbetslöshetsmålet.
Dessutom tycker Lärarförbundet att det inte räcker med ett tillfälligt lärarlyft – som är utbildning för att göra obehöriga lärare behöriga – utan något mer permanent.
– Det viktigaste i budgeten är att regeringen nu insett lärarbristens allvar och tar ett viktigt steg för att med höjda lärarlöner locka fler till läraryrket, säger Johanna Jaara Åstrand i ett pressmeddelande.