Bengt Ericsons Den härskande klassen. En bok om Sveriges politiska elit börjar bra. Ericsson konstaterar att under senare år har riksdagen blivit alltmer marginaliserad, granskningsmakten har urholkats och på ett decennium har Sveriges lobbyister ökat från 1 800 till 6 000.

På rapp kvällstidningsprosa driver Ericson samma tes som i sin förra bok, Den nya överklassen, men med fokus på politikerna i stället för finansmännen: klyftan mellan folket och eliten vidgas.

Men så skriver han något märkligt: Problemet med politikerna är inte bara att de är överbetalda och köpta av storkapitalet – de är även underutbildade. Svenskarna kan inte företrädas av människor som saknar högre utbildning, morrar han.

Och därefter går det utför. De följande 170 sidorna är ett babbligt angrepp på politiker i största allmänhet – författaren tar bland annat upp att han sett Peter Eriksson armbåga sig förbi en flygplans­kö en gång.

Till slut förstår jag att Bengt Ericsons syfte inte är, som titeln antyder, att granska klassmakten, utan att visa att våra folkvalda är en skock underutbildade fårskallar.

Rasmus Landström

bok

Den_harskande_klassen_framsida-334x520

Den härskande klassen – en bok om Sveriges politiska elit

Bengt Ericson

Lind & Co