De  flesta får lägre disponibel inkomst till följd av regeringens budget. Samtidigt väntas sysselsättningen öka med drygt 50 000 personer per år.
– Vår samlade bedömning är att regeringens politik och utvecklingen gör att vi får 150 000 nya jobb de närmaste åren, sa finansminister Magdalena Andersson när hon idag på morgonen presenterade budgeten.

Hon sa också att utbildningsinsatser för arbetslösa dessutom kan ge ytterligare 80 000 jobb.
Regeringens egen bedömning är att arbetslösheten kommer minska från dagens 7,9 procent till 6,2 procent 2019.
Och det beror enligt regeringen på  bättre konjunktur och regeringens politik, där de tunga delarna är en bostadssatsning  och satsning på infrastruktursatsning.

Ett nytt investeringsstöd ska räcka till 15 000 nya hyresrätter per år.

Regeringen vill också lägga resurser på matchning och kompetens. Tanken är att arbetslösa ska utbildas för att kunna ta bristjobb. Det saknas folk med rätt kompetens till ungefär 80 000 jobb.

Och det handlar om ett nytt kunskapslyft med utbildningar på yrkeshögskola, folkhögskola samt på komvux och på yrkesvux.  Och att alla ska ha rätt att gå komvux och få behörighet att läsa på universitet och högskola.
Regeringen har räknat på de privatekonomiska förändringar budgeten innehåller. Resultatet är att 6 av 10 får lägre disponibel inkomst nästa år.

Förändringarna är dock inte stora. Den högst betalda tiondelen får se sin disponibla inkomst sänkt med nästan 1,5 procent. Medan den tiondel som tjänar minst får drygt 1,6 procent mer att röra sig med.

Linus Samuelsson är politisk sakkunnig på finansdepartementet. Han säger att effekterna av bland annat den extra höjningen av lärarlönerna inte gått att räkna med, inte heller effekten av att arbetslösa får jobb eller effekterna av minskad ohälsa.

Att den disponibla inkomsten sjunker beror bland annat på jobbskatteavdraget trappas av, gränsen för statlig skatt räknas inte upp 2016, högre löneskatt för dem över 65 år, ROT-avdraget minskas, höjd bensinskatt och högre skatt för dem som sparar i investeringssparkonto och i kapitalförsäkringar