Poseidons insats har pågått i tre ­månader. Bilden är från en räddningsinsats i augusti. Foto: Kustbevakningen

Poseidons insats har pågått i tre ­månader. Bilden är från en räddningsinsats i augusti. Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningens fartyg Poseidon ankom i början av september till Göteborg, efter att under tre månaders tid ha räddat totalt 5 295 flyktingar i Medelhavet.

– Man känner att man gör något viktigt, säger Joakim Lagergreen, en av dem som deltagit i EU:s räddningsinsats Triton.

Det var i juni i år som Poseidon anlände till vattnen utanför Libyens kust, sedan regeringen beslutat bistå med fartyget till räddningsinsatsen. Sedan dess har personalen haft fullt upp med att undsätta människor som anlänt i knappt sjödugliga båtar.

– Förberedelserna var bra. Men det är ändå en annan sak att se det med egna ögon, det kommer mycket närmare. Man får en annan inblick i hur stora flyktingströmmar det faktiskt rör sig om, säger Joakim Lagergreen, som också är andre vice ordförande i Tull och Kusts förbundsstyrelse, och varit med och förhandlat fram avtalet som gäller för dem som deltar i insatsen.

Utöver de drygt 5 000 männi­skor som undsatts, hittade Kustbevakningen 53 omkomna personer.

– Både vi och arbetsgivaren insåg snabbt att det skulle kunna finnas behov av stödsamtal. Så i avtalet finns möjlighet till sådana samtal, både under insatsen – via telefon – och efter den. Alla får delta i stödsamtal i grupp vid hemkomst, för att man ska kunna se om någon enskild individ behöver mer stöd, säger Joakim Lagergreen.

Sammanlagt har drygt 100 personer från Kustbevakningen deltagit i operationen och ett 40-tal poliser från bland annat nationella insatsstyrkan. Varje besättningsmedlem har funnits på fartyget i 18–20 dagar.

De flesta har kunnat hantera upplevelserna relativt väl.

– Många säger att man känner att man gör något bra och viktigt, och att man är nöjd med sin insats. Att det är en livserfarenhet man tar med sig, säger Joakim Lagergreen.

Kustbevakningens insats fortsätter i Medelhavet i höst. Mellan den 1 oktober och den 19 december kommer en svensk patrullbåt att finnas i vattnen mellan Grekland och Turkiet för att undsätta flyktingar där.