LO:s valarbete ledde framför allt till en ökad mobilisering bland de egna medlemmarna. Däremot kan socialdemokraternas valanalysgrupp inte säga om LO:s mer självständiga hållning påverkade Socialdemokraternas politik.
Under fredagen presenterade Socialdemokraternas valanalysgrupp sitt arbete. Ordförande i gruppen var Kerstin Alnebratt, som bland annat är forskare på Göteborgs universitet, och Jesper Bengtsson, som bland annat är chefredaktör för tidskriften Tiden. Båda har framskjutna positioner i tankesmedjan Tiden.
– Otydligheten var Socialdemokraternas största problem i valrörelsen, säger Kerstin Alnebrant.
Samtidigt säger analysen att S hamnade rätt i berättelsen om Sverige som ett bra land där något håller på att gå sönder – den uppfattningen stämde med många väljares bild. Problemet var dock att det inte fanns några ordentliga konkretiseringar av de politiska frågor partiet lyfte fram.
I valet förra året ökade Socialdemokraterna sin andel av rösterna något medan valets stora vinnare var Sverigedemokraterna. Analysgruppen anser att S gjorde ett bra val utifrån förutsättningarna och då särskilt med tanke på att situationen i partiet några år tidigare varit kaotisk.
LO drev i valrörelsen en mer självständig linje än i tidigare valrörelser. Och förhandlade bland annat fram ett tio-punktsprogram med S, där fanns krav på att Lex Laval ska rivas upp, att det ska vara möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling och att villkoren i åkerinäringen ska vara konkurrensneutrala – cabotagemissbruket ska stoppas.
Enligt analysgruppens rapport fanns det ingen riktig vinnare i valet. De betecknar det som ett högerval där de rödgröna inte ökade utan det var som vanligt – ingen svängning skedde.
S lyfte fram jobb och skola och det var rätt, men man lyckades inte sätta dagordningen för diskussionen om dessa frågor. Istället kom debatten mycket att handla om integration och flyktingfrågor.
– Partiet saknade konkretiseringar. Och det hade behövts på till exempel integrationens och på jobbpolitikens område. Det räcker inte med innovationsråd och ett mål för arbetslösheten, säger Jesper Bengtsson.
Hur konkretiseringarna kunnat sett ut har analysgruppen inte tittat på.
Analysgruppens slutsats för framtiden är att Socialdemokraterna kan vinna nästa val.
– Jämlikhet och rättvisa är inte utdaterade, säger Kerstin Alnebrant.
För att lyckas tror de två att S måste jobba på två sätt. Det handlar om att regeringen på kort sikt måste genomföra åtgärder som förändrar och ökar rättvisan och på längre sikt genomföra en samhällsanalys för att förstå problemen och förmå ompröva sina idéer.
Efter presentation svarade partisekreterare Carin Jämtin på frågor. Hon anser inte att LO påverkade Socialdemokraternas politik i valet.
-För oss var det självklart att driva de frågor som LO-förbunden prioriterar, som rätten till heltid, i valrörelsen.
Redan i början av året hade Byggnads en valanalys kvar. Och den var något annorlunda. Byggfackets ordförande Johan Lindholm sa att höger-vänsterfrågorna saknades i valet och att fackets frågor fick en undanskymd plats. Och enligt honom är det förklaringen till SD:s framgångar.