Femton jobb är snart borta vid SMA Mineral på norra Gotland. Företaget har sagt upp alla anställda och lika många entreprenadjobb försvinner med start under hösten. Det är främst maskinförare, reparatörer och produktionspersonal som kommer sluta.  

Det är inte bara trettio jobb på Gotland som försvinner utan det kommer att påverka betydligt fler om företagen inte lyckas hitta andra vägar att få in intäkter. Det påverkar personer som jobbar inom handel och inom service och som jobbar med tekniksupport, det påverkar personer som kör grus till vägar och byggen och vid arbetsplatser där företaget köper tjänster ochdessutom påverkar det fraktbåtar som går i Östersjön. Andra effekter är att kommunen tappar intäkter från våra skatter.

Bäst skulle det vara om de uppsagda slapp gå hem. För att det ska ske måste det till att myndigheter i stället för att leta fel och brister ser till hur vi bäst kan utnyttja våra råvaror och rädda arbetstillfällen för gotlänningarnas bästa.

Vårt hopp står till att det skapas åretruntjobb och jobb inom industri som också ger fler jobb på Gotland.

Bäst skulle vara om det kunde finnas en lösning, då kunde vi bli kvar.

Industrifacket Metall Gotland