Fredrik Larsson och Victoria Gustafsson har träffats förr och vandrar vant  tillsammans från perrong till taxi. Foto: Johanna Norin

Fredrik Larsson och Victoria Gustafsson har träffats förr och vandrar vant tillsammans från perrong till taxi. Foto: Johanna Norin

”Stadsbud till spår 5” – så lät det förr i tiden allt som oftast ur högtalarna på Stockholms Central. I dag är stadsbuden borta, men jobbet att hjälpa den som har mycket packning lever kvar. Den här torsdagen var det som porter, som uppdraget kallas, Victoria Gustafsson startade vid åttatiden.

– De flesta dagar har jag bara ledsagning, men i dag bytte jag med en kollega och jobbar till ungefär hälften med porteruppdrag, berättar Victoria  Gustafsson.

Vi har stämt möte för att tala om hennes huvudsakliga jobb, ledsagning, i den stora centralhallen. En synskadad man är på väg med tåget från Uppsala och ska följas till taxi. Tåget är sent, men bara 20 minuter. Nästa ledsagning är bokad till 13:31, så det bör gå bra.

– Jag tycker mycket om det här jobbet, att vara här och att hjälpa människor. Men förseningar kan ställa till det, uppdragen kan krocka och passagerarna bli sura.

Det är ibland långa sträckor att gå mellan perrongerna. Victoria Gustafsson sätter av mot Uppsalatåget på snabba fötter. I första vagnen möter Fredrik Larsson, som genast känner igen hennes röst. Hon är bekant för honom från tidigare resor.

När Fredrik Larsson  fått hjälp till taxin på Vasagatan hinner vi in i pauslokalen på stationens bottenvåning för att ladda portermobilen. På vägen möter vi en överförfriskad man som uppträder lite stökigt. De finns också i arbetet, och om någon skulle bli hotfull har Victoria larmnumret redo till Centralens vakter.

13:37 rullar Göteborgståget in, bara måttligt försenat. Brittelie Claesson har lite svårt att röra sig. Hon får hjälp att ta sig av tåget med sin rullator och sedan början en lång vandring över perrongen, med en och annan paus för att hämta andan. 14:22 sitter hon på sin anslutning till Åre.

– Det här var två ganska typiska ledsagningar. Det är oftast synskadade eller gamla som har svårt att gå eller att orientera sig, berättar Victoria Gustafsson.

Hon började jobba extra som ledsagare redan under gymnasieåren, då hon gick samhällsvetenskaplig linje med språkinriktning.  Språken – italienska, kinesiska och japanska – har hon glädje av i de många mötena med turister som vill ha bagagehjälp.

På sikt – men inte riktigt ännu – vill hon skaffa sig en högre utbildning inom något naturvetenskapligt.

– Och då hoppas jag att det kommer in någon annan ungdom och tar mitt jobb här, för jag tycker att det är ett jättebra jobb när man är ung.

Klicka på tidslinjen för att se den i större format.

Klicka på tidslinjen för att se den i större format.

Fakta

Om Victoria Gustafsson­

24 år, ledsagare och ibland porter på Stockholms central.

År i yrket: Fem.

Bäst med jobbet: Att vara i miljön på Stockholms Central med alla människor som rör sig där.

Sämst med jobbet: Dagar med många förseningar. Som ledsagare blir man stressad och ibland krockar de inplanerade jobben.

Framtidsplaner: Vill komplettera gymnasiebetygen med en del naturämnen och på sikt få en högre naturvetenskaplig utbildning. Astrofysiker är drömmen.

Om Ledsagare

Ledsagning är en rättighet för tågresenärer med funktionsnedsättning sedan 2009. I hela Sverige finns ett 70-tal ledsagare inom Riksfärdtjänsten, men utanför Stockholm är de flesta anställda på deltid eller får uppdrag då de finns.

Om Porter
Bagagehjälpen Porterservice finns bara på Stockholms Central och erbjuds av samma arbetsgivare och personal som sköter ledsagningen där.

Facktillhörighet: Seko. Arbetsgivaren Cq Correct erbjuder ett antal ”stationsnära tjänster” och är ansluten till Almega spårtrafikavtal.

Lön: Ingångslön runt 21 000 kronor

Utbildning: Gymnasiet räcker.

Källor: Riksfärdtjänsten, Cq Correct