Tre chefer stod åtalade för arbetsmiljöbrott efter att en 24-årig kriminalvårdare mördats av en intagen: en kriminalvårdschef och två kriminalvårdsinspektörer. De frikändes i tingsrätten, och nu går hovrätten på samma linje.

Åklagaren Aino Alhem hade överklagat och ville se chefen och en av inspektörerna dömda.

– Jag anser att häkteschefen, som hade det övergripande ansvaret, samt chefen för restriktionsavdelningen har gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott, sa hon till Sekotidningen när hon skickade in överklagandet tidigare i år.

Men hovrätten – utom en skiljaktig ledamot – kommer precis som tingsrätten fram till att bevisningen inte är tillräcklig för att dessa ska anses ha varit oaktsamma.

Det fanns rutiner för säkerheten på arbetsplatsen, slår hovrätten fast, och att det tragiska dödsfallet ändå inträffade anser domstolen berodde på ”enskilda arbetstagares misstag eller glömska”.

Den ledamot som var skiljaktig ville döma båda cheferna för arbetsmiljöbrott.