Matleveranserna packas upp. Mustafa Nour och Maria-Paz Briones är två av tio nyanställda på Norrköpings kommun. Kommunen tar emot omkring tio barn i veckan, och anställningsbehovet beräknas öka.  Foto: Henrik Witt

Matleveranserna packas upp. Mustafe Nour och Maria-Paz Briones är två av tio nyanställda på Norrköpings kommun. Kommunen tar emot omkring tio barn i veckan, och anställningsbehovet beräknas öka.  Foto: Henrik Witt

Just nu sveper en rekryteringsvåg över Norrköping. Till följd av den stora ökningen av ensamkommande flyktingbarn skriker HVB-hemmen efter personal.

- Jag har rekryterat tio fast anställda, och ska anställa ytterligare 16 fram till oktober, säger Kaj Hägerström, chef för ungdomsenheten i Norrköping.

Den stora ökningen av ensamkommande barn har de senaste månaderna skapat nya arbeten i landets kommuner, många visstidsanställningar, men också en hel del fasta tjänster.

I Norrköping, där antalet ensamkommande barn fyrdubblats från 44 i januari till 172 i september, har man till exempel varit tvungen att öppna flera nya boenden – både i kommunal och privat regi.

Mustafe Nour

Mustafe Nour

Ett av dem är ungdomsboendet Fenix där Maria-Paz Briones Alfaro och Mustafe Nour arbetat sedan den 1 september.
– Jag fick sommarjobb på ett annat kommunalt boende i juli, och sedan hoppade jag över hit, berättar Mustafe Nour som tidigare arbetat som tolk och etableringslots.

Maria-Paz Briones Alfaro lämnade sitt arbete som lärare för jobbet på Fenix. I november får hon fast anställning.
– Jag har jobbat med ensamkommande barn tidigare på skolan. Så det här jobbet känns perfekt, säger hon.

På ungdomsboendet Fenix bor just nu tio barn, men man planerar för 30 i slutet av året. Fast det kan bli fler.
– Kommunen får inte tacka nej när Migrationsverket anvisar barn. I vissa rum har vi våningssängar, så vi är garderade, säger Maria-Paz Briones Alfaro.

Kaj Hägerström är chef för ungdomsenheten vid Norrköpings kommun. Han berättar att kommunen förutom ungdomsboendet Fenix kommer att öppna ytterligare två HVB-hem under hösten, med plats för upp till 50 barn.
– Jag har rekryterat tio fast anställda, och ska anställa ytterligare 16 fram till oktober. Sedan har jag anställt en mängd vikarier också, säger han.

Marieborgs boende för ensamkommande barn drivs i privat regi. Sedan mitten på sommaren har även deras verksamhet växt.
– Anställningstakten har ökat markant. Vi har kanske nyanställt 30 personer, och kommer att anställa ytterligare sex personer fram till oktober, säger Per Jensen, föreståndare på Marieborgs folkhögskola.

I dag är boendet uppdelat i tre enheter, men i november kommer det ha växt till fem.
– Det är en expansiv bransch. Fortsätter det i den här takten kommer vi att anställa ännu fler, säger Per Jensen.

På Migrationsverket i Norrköping kan man inte säkert svara på hur många fler barn kommunen kommer att ta emot under året.
– Vi har inga sådana siffror. I dag tar Norrköping emot runt tio barn i veckan, men det kommer antagligen öka, säger Eva Sova, chef på Migrationsverkets mottagningsenhet i Norrköping.

Men det är inte bara behandlingsassistenter och boendestödjare till boendena som efterfrågas. Förutom socialsekreterare, kommer kommunerna behöva nyanställa lärare, socialpedagoger, socionomer, fritidspedagoger och barnskötare.

 

LÄS OCKSÅ

Regeringen ökar stödet till kommuner som tar emot flyktingar