REPLIK Vårt avtal stödjer statliga arbetsgivares kompetensförsörjning och säkerställer att även unga medarbetare kan få bra och långsiktigt hållbara pensioner, skriver Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko i ett svar på kritiken från åtta fackförbund inom OFR.

Befolkningen blir allt äldre! För att säkerställa att pensionerna för kommande generationer ska bli bra och långsiktigt hållbara måste vi som parter på arbetsmarknaden vara beredda att ta ansvar för våra avtal och möta nuvarande och kommande utmaningar.

Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har slutit en överenskommelse om nya pensionsregler för anställda i staten, födda 1988 och senare. OFR/S, P, O valde att lämna förhandlingsbordet den 25 juni medan vi andra tre parter fortsatte att förhandla och kom fram till en överenskommelse som vi är nöjda med. Vi arbetar nu med att se till att alla texter återspeglar vad vi är överens om och att få med de följdändringar som är nödvändiga. Det gör vi i ett högt tempo.

I en debattartikel i Arbetet den 11 september hävdar åtta förbundsordförande inom OFR/S, P, O att staten står inför ett vägskäl och att Arbetsgivarverket har gett uttryck för kortsynthet och vilja att dränera statens kompetens genom förändring av nuvarande pensionsavtal.

Till skillnad från artikelförfattarna är vi tre parter som tecknat avtalet övertygade om att vi möter framtiden med ett avtal som stödjer statliga arbetsgivares kompetensförsörjning och samtidigt säkerställer att även unga medarbetare kan få bra och långsiktigt hållbara pensioner.

Redan i en principöverenskommelse den 4 oktober 2013 var parterna på det statliga avtalsområdet Arbetsgivarverket, Saco-S, Seko och OFR/S, P, O överens om att se över de statliga pensionsbestämmelserna. Inriktningen var att åstadkomma ett system med premiebestämda pensionsbestämmelser. Nu har tre av oss landat i lösningar i linje med den inriktningen.  Premierna ligger på samma nivå som för motsvarande avtal på arbetsmarknaden, 4,5 procent på lönedelar under tak och 30 procent på lönedelar över tak (d.v.s. under respektive över 36 300 kr). Avtalet ger också möjlighet till ett mer flexibelt pensionsuttag genom en särskild försäkring till vilken en premie på 1,5 procent avsätts. Avtalet är därmed bland de mest förmånliga premiebestämda avtalen på arbetsmarknaden vilket gör att kritiken faller ganska platt.

Det är intressant att flera av de förbund som står bakom debattartikeln för några år sedan tecknade avtal med Sveriges Kommuner och Landsting avseende pensionsavtal som innebar att premier ska utgå med 4,5 respektive 30 procent på lönedelar under respektive över tak. Principen och nivån för premiebestämda pensioner är således accepterad.

Debattartikelns avsändare säger sig inte vara nöjda. Så kan det vara. Men vi arbetar vidare på ett avtal som vi är övertygade om ger bra pensioner och stödjer ett längre arbetsliv för de som kommer att omfattas av det. Vi anser att vi tillsammans har tagit ansvar för dagens och morgondagens arbetsliv och pensionsintjänandet för anställda i staten.

Monica Dahlbom

förhandlingschef Arbetsgivarverket

Lena Emanuelsson

ordförande Saco-S

Lars Johansson

förhandlingsansvarig Seko